รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อสำหรับลูกค้า (บุคคลธรรมดา) ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ที่ยังผ่อนชำระค่างวดอยู่กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ต้องการรีไฟแนนซ์มาผ่อนกับธนาคาร เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินที่ได้รับอนุมัติแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งธนาคารจะดำเนินการนำไปปิดบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่คุณผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินเดิม (รีไฟแนนซ์) และส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ลูกค้าหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไวภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%* ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร สูงสุด 5 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%* ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร สูงสุด 5 ล้านบาท

เพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน แต่รถยนต์ของคุณสามารถช่วยให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องมากขึ้นได้ โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร ยี่ห้อ และปีจดทะเบียนของรถยนต์ โดยรถที่นำมาเป็นหลักประกัน รับเฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
เพิ่มเติม
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน*

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน*

คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี (อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด)
เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน*

เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน*

เพื่อให้การชำระหนี้เป็นเรื่องเบาสบายมากขึ้น เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาทต่อวัน มีสมมติฐานการคำนวณมาจากการกู้สินเชื่อผ่อนชำระเป็นงวด จากเงินต้น 100,000 บาท ประเภทรถเก๋ง ปีที่จดทะเบียน 2022 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.96% ต่อปี) และระยะเวลาผ่อน 84 เดือน (7 ปี) ค่างวด 1,720 บาทต่อเดือน จำนวนดอกเบี้ยทั้งสัญญา 35,000 บาท
เพิ่มเติม
ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน*

ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน*

สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดได้ตามความต้องการ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 60, 72 และสูงสุด 84 เดือน
รถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการย้ายไฟแนนซ์*

รถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการย้ายไฟแนนซ์*

เพื่อให้คุณเหลือวงเงินกลับไปมากที่สุด จึงไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรีไฟแนนซ์รถยนต์
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.99% - 8.65% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.65% - 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*

 

*เงื่อนไขอื่น ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ใกล้บ้านท่าน หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777 และการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระค่างวดอยู่กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นอยู่

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

สมุดคู่ฝาก

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)

เพิ่มเติม

กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ

 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
 • สำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดล่าสุด

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน กรณีรายได้ไม่ต่อเนื่อง ใช้สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบจดทะเบียนการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ บอจ.5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) และ ภ.พ.30 (รายการสรุปภาษีซื้อภาษีขาย) อายุไม่เกิน 6 เดือน

เพิ่มเติม

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • รถยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง รถยนต์ดัดแปลงเปลี่ยนเครื่อง หรือรถยนต์นำเข้า

เพิ่มเติม

เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • กรณีใช้กรมธรรม์เดิม ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่สมัครขอสินเชื่อ เงื่อนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

เพิ่มเติม

 

ตารางอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน รีไฟแนนซ์ My Car My Cash Refinance ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567– 31 มีนาคม 2567

ปีจดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (EFFECTIVE INTEREST RATE)

2024 - 2019 2.99% – 6.25% 5.65%-10.98%
2018 - 2014 4.25% – 7.30% 7.92%-12.62%
2013 - 2009 5.50% - 8.65% 10.11%-15.00%

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน รีไฟแนนซ์ My Car My Cash Refinance สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2567– 31 มีนาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ ดอกเบี้ยในแต่ละงวดที่มีการคำนวณดอกเบี้ยครั้งเดียวจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ซึ่งการผ่อนในแต่ละงวด จะทำให้เงินต้นลดลง และทำให้ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็จะลดลงไปด้วย
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน
 • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

โปรโมชั่น

เงื่อนไขรับฟรีบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถคือเงินและทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ (Credit Life) หรือประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ (PA Smart) อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 และได้รับอนุมัติพร้อมเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 จะได้รับบัตรกำนัล Lotus’s ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
  วงเงินสินเชื่อ มูลค่าบัตรกำนัล Lotus’s
  ตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท
  350,000 บาท – 799,999 บาท 1,000 บาท
  200,000 – 349,999 บาท 500 บาท
 2. ลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Lotus’s ให้ลูกค้าภายใน 90 วันทำการ หลังจากเดือนที่เบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร
 3. ลูกค้าสามารถศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บัตรกำนัล Lotus’s ตามที่ระบุไว้บนบัตร
 4. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Lotus's เป็นไปตามที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด
 5. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือการนำเข้า และ/หรือการจัดส่ง และไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น ในกรณีที่ประสบปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Lotus's Call Center โทร 1712
 6. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 7. รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 8. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 9. กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร.1351 (ทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 10. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 11. การอนุมัติสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าจะได้รับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 12. ธนาคารไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 13. ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นนอกเหนือจากที่ธนาคารเสนอได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 14. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 15. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ