RMF ประเภทกองทุนหุ้น
ขายดีอันดับ 1 จาก SCBAM*

SCBRM4

SCB EQUITY RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
ลงทุนในหุ้นไทยโดยผ่านการคัดเลือกหุ้นจากผู้จัดการกองทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด
เหมาะสำหรับ:
ผู้ลงทุนที่รับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นได้ และต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนจากหุ้นไทย

MorningStar Rating / Type:
กองทุน RMF การันตี Morningstar 3 ดาว
(ประเภท Equity Large-Cap ณ 30 เม.ย. 2564)


ลงทุน SCBRM4 คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBRM4
 

กองทุน RMF แนะนำ**
 

SCBRMGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 7 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ลงทุนในธุรกิจสุขภาพที่ได้ประโยชน์จากการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลก และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นนับเป็น 1 ในปัจจัยสี่ จึงมีความต้องการใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่
เหมาะสำหรับ:
• นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• นักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care

MorningStar Rating / Type:
กองทุน RMF 4 ดาว MorningStar
(ประเภท Thailand Fund Global Healthcare ณ 31 ต.ค. 64)


ลงทุน SCBRMGHC คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBRMGHC
 

กองทุน RMF แนะนำ**
 

SCBRMCHA

SCB CHINA A-SHARE RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี CSI300 ของประเทศจีน ซึ่งทำการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น
เหมาะสำหรับ:
ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นบริษัทจีนขนาดใหญ่ 300 บริษัทแรก ที่ซื้อขายในจีนแผ่นดินใหญ่


ลงทุน SCBRMCHA คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBRMCHA

กองทุน RMF อื่นๆ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
 

กองทุน RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
จากเงินลงทุน 30% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 


 

กองทุน SSF ขายดีอันดับ 1 จาก SCBAM*

SCBLT1-SSF

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Super Savings Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนผสมในประเทศโดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 65-70% ส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในตราสารหนี้
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ในหุ้นไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ


ลงทุน SCBLT1-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBLT1-SSF
 

กองทุน SSF แนะนำ**

SCBSE-SSF

SCB SELECTS EQUITY FUND (Super saving Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
คัดเลือกหุ้นไทยที่น่าสนใจในแต่ละช่วงเวลา โดยลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30 หลักทรัพย์
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยคัดเลือกหุ้นให้ในแต่ละช่วงเวลา


ลงทุน SCBSE-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBSE-SSF
 

กองทุน SSF แนะนำ**

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (SCBLEQFUND) (Super saving fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นทั่วโลกจากปัจจัยพื้นฐานพร้อมทั้งมีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวม
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าฌลี่ยของตลาดโดยรวม


ลงทุน SCBLEQ-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBLEQ-SSF

กองทุน SSF อื่นๆ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
 

กองทุน SSF กองทุนรวมเพื่อการออมและรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
จากเงินลงทุน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 


*ข้อมูลยอดการซื้อผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 2 กันยายน 2564
**กองทุนแนะนำโดย SCB Chief Investment Office
***ข้อมูลโดย SCB Chief Investment Office และเอกสาร Fund Fact Sheet ของกองทุนจาก SCBAM
คำเตือน:
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF/SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนรวมถึงบางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ดังนั้นควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนผ่าน SCB EASY App

พิเศษ รับคืนหน่วยลงทุน SCBSFF 0.2% ของมูลค่าลงทุนสุทธิ เมื่อมียอดลงทุนสุทธิในกองทุน SSF
และ/หรือ RMF ที่ร่วมรายการ (สูงสุด 1,000 บาท*)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียดสิทธิ์ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2564
SSF ไม่เกิน 30% (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
RMF ไม่เกิน 30% (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไม่เกิน 15% (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
ประกันบำนาญ ไม่เกิน 15% (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
กองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท
ค่าลดหย่อนรวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขการรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ผ่าน SCBSFF FUND BACK

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัท”) ตามรายชื่อกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ (ยกเว้นกองทุนประเภทตราสารหนี้ คือ กองทุน SSF ได้แก่ SCBFP-SSF และ SCBSFFPLUS-SSF กองทุน RMF ได้แก่ SCBRM1 และ SCBRM2) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จนถึง 30 ธันวาคม 2564 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 3. มูลค่าเงินคืนสูงสุด คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน ในกรณีต่อไปนี้
  3.1 กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อลูกค้า 1 ราย
  3.2 กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน RMF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท และลูกค้าจะได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย
  3.3 กรณีลูกค้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SSF และกองทุน RMF จะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และเมื่อรวมมูลค่าของกำนัลทั้งหมดแล้ว ลูกค้าจะต้องได้รับของกำนัลคิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย
 4. บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ.อื่น และไม่นับยอดรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม SSF, RMF ของบริษัท
 5. การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญนั้น บริษัทจะนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดังนี้
  5.1 กรณีที่ลูกค้ามีการโอนสับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ จะไม่นับเป็นการโอนสับเปลี่ยนเข้าที่จะนับเป็นยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า และไม่ถือเป็นการโอนสับเปลี่ยนออกที่จะถูกหักจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
  5.2 กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก และ/หรือ โอนออกไปยังกองทุนรวมที่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ หรือกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยอดเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า
 6. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 7. คำว่า “ยอดเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมกำหนด
 8. บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 9. บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 10. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของกำนัลใดๆ จากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย SSF/RMF อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันอีก
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

 12. SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

   

 

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ