กองทุนแนะนำ

SCBRM4

SCB EQUITY RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**
กองทุนลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพดี
เหมาะสำหรับ**
• ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยและต้องการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนใน RMF
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้


ลงทุน SCBRM4 คลิก

รายละเอียด SCBRM4 เพิ่มเติม

SCBLT1-SSF

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Super saving fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน**
กองทุนผสมในประเทศโดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 65-70% ส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในตราสารหนี้
เหมาะสำหรับ**
• ลูกค้าที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ในหุ้นไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และต้องการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนใน SSF
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้


ลงทุน SCBLT1-SSF คลิก

รายละเอียด SCBLT1-SSF เพิ่มเติม*ข้อมูลกองทุน RMF ประเภทหุ้นขายดีของ SCB ในปี 2565 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 65 และข้อมูลกอง SSF ขายดีของ SCB ในปี 2565 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 65

**ข้อมูลโดย SCB Chief Investment Office และเอกสาร Fund Fact Sheet ของกองทุนจาก SCBAM

  • กองทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับสิทฺธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ