รายละเอียดการลงทุน

ตั๋วเงินคลังเป็นหลักทรัพย์ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจากประชาชน ปกติจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี ผู้ที่ลงทุนในตั๋วเงินคลังมีฐานะเป็น “เจ้าหนี้ของรัฐบาล” ตั๋วเงินคลังไม่มีการกำหนดดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน โดยผลตอบแทนจะอยู่ในรูปของส่วนลดจากราคาหน้าตั๋ว ซึ่งรัฐบาลกำหนดจะชำระคืนตามราคาที่ตราไว้เมื่อตั๋วเงินคลังครบกำหนดไถ่ถอนคืน
มั่นคง

มั่นคง

เป็นตราสารที่มีความมั่นคง เพราะออกโดยกระทรวงการคลัง
สภาพคล่องสูง

สภาพคล่องสูง

เป็นการลงทุนระยะสั้นๆ เนื่องจากตั๋วเงินคลังมีอายุประมาณ 1-6 เดือน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ