จุดเด่น

ประกันคุ้มครองชีวิต พร้อมรับเงืนคืนทุกปี และเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ทั้ง ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง และผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน

สร้างได้

สร้างได้

แผนบริหารเงินเก็บ พร้อมเป็นหลักประกันคุ้มครองตลอด 14 ปี
เลือกได้

เลือกได้

สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ได้ 4 ปี 6 ปี หรือ 9 ปี
วางใจได้

วางใจได้

การันตีเงินคืนทุกปี ตั้งแต่ครบปีกรมธรรม์ที่ 1 – 13 และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
เพิ่มได้

เพิ่มได้

ทั้งความคุ้มครองอุบัติเหตุ ความคุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง และความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน
สบายใจได้

สบายใจได้

สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เบี้ยฯ คงที่ไม่มีปรับเพิ่มตามอายุ จ่ายตามระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ที่เลือก (7 โรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายวัน ตอบ 3 คำถามสุขภาพ)


 

 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขในการรับประกัน

ประกันออมคุ้ม มั่งคั่ง 14/4 14/6 14/9 (สัญญาหลัก)

 • อายุที่รับประกัน : 1 วัน – 80 ปี 
 • ระยะเวลาเอาประกัน : 14 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน :  สามารถเลือกได้ 4 ปี 6 ปี หรือ 9 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 •  อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 70 ปี 
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับสัญญาหลักที่เลือก
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม 7 โรคร้ายแรง

 • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 70 ปี 
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับสัญญาหลักที่เลือก
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ 
 • ระยะเวลารอคอย 90 วัน 
 • 7 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตับวาย โรคปอดระยะสุดท้าย และภาวะโคม่า (ตามคำนิยามโรคร้ายแรงในกรมธรรม์)

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน

 • อายุรับประกันภัย : 6 – 65 ปี 
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับสัญญาหลักที่เลือก
 • แผนค่าชดเชยรายวัน : 1,000 – 10,000 บาทต่อวัน 
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ 
 • ระยะเวลารอคอยตามรายละเอียดในกรมธรรม์ 

 

หมายเหตุ:  เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ