จุดเด่น

คืนครบ เบี้ยฯ ที่จ่ายไม่หาย

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา แม้จะเคลมค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย หรือโรคร้ายแรง

ดูแลครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุม OPD IPD รวมทั้ง ทำฟัน สายตา วัคซีน ตรวจสุขภาพ

เพิ่มค่ารักษากรณีโรคร้ายแรง

วงเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมทั้ง OPD IPD หากเจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง*

รักษาตัวในรพ. ไม่ขาดรายได้

รับเงินชดเชยเมื่อรักษาตัวที่รพ. ในฐานะผู้ป่วยใน 500 - 15,000 บ.ต่อวัน**

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ตอบคำถามสุขภาพเพียง 3 ข้อ และเบี้ยฯ คงที่ไม่ปรับตามอายุ

ประกันสุขภาพ OPD เหมาจ่าย

  • ผู้ที่มีความต้องการความคุ้มครองสุขภาพ แต่ไม่อยากเสียเงินทิ้ง หากไม่ได้เคลมหรือเคลมน้อยกว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายไป
  • ผู้ที่มองว่าบางปีไม่ได้ป่วย และอยากสะสมผลประโยชน์ไปใช้ในปีถัดไป
  • ผู้ที่มีความกังวลเรื่องโรคร้ายแรง หรือรายได้ที่ขาดหายไประหว่างการเจ็บป่วย

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

For more information, please contact FWD Call Center 1351

*3 โรคร้ายแรง ได้แก่โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

**ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

หมายเหตุ : เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามแผนที่เลือกซื้อและความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด


 

สแกนเพื่อแชทกับเจ้าหน้าที่ หรือแชทเลย คลิก

 

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง