สามารถดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่


   
วิธีสมัครแอป SCB EASY ด้วยตัวเอง

การสมัครใช้บริการ (Registration) ด้วยตนเองผ่าน SCB EASY แอปพลิเคชัน 

 

ข้ันตอนที่ 1

สามารถดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่ App store และ Play store

 

ข้ันตอนที่ 2

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จะพบกับหน้าติวเตอร์เรียล

 

ข้ันตอนที่ 3

เลือก "ใช่" ถ้าคุณเป็นลูกค้า SCB

 

ข้ันตอนที่ 4

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลข Passport หรือ หมายเลขบัตรต่างด้าว และวันเดิอนปีเกิด กดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 5

ระบุหมายเลขบัตร และ วงเงินบัตร กดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 6

กดยอมรับ

 

ข้ันตอนที่ 7

ยืนยันเบอร์มือถือ และ กด ถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 8

เลือกหมายเลขที่รับ OTP เพื่อใช้ยืนยันความปลอดภัย กดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 9

ใส่รหัส PIN กด ถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 10

การสมัครสําเร็จ กด 'ถัดไป' เพื่อเริ่มต้นตั้งค่าการใช้งานคร้ังแรก

สมัครแอป SCB EASY ด้วยช่องทางอื่น

สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถสมัครด้วยตัวเอง หรือไม่มีบัตรเดบิต, บัตรเครดิต, หรือบัตรกดเงินสด