เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ โดยยืนยันตัวตนด้วย National Digital ID (NDID)

ผ่านแอปธนาคารอื่น (ลูกค้าใหม่)

 


 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับเปิดบัญชี

แอป SCB EASY

สำหรับการเปิดบัญชี

บัตรประชาชน

สำหรับการยืนยันตัวตน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สำหรับการรับ OTP

เปิดบัญชีผ่านแอป SCB EASY เพียง 3 ขั้นตอนง่ายสุด ๆ

 

1. ดาวน์โหลดแอป SCB EASY เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย National Digital ID (NDID)

 

 

2. เลือกแอปธนาคารอื่นที่มีบัญชี และยืนยันตัวตนภายใน 1 ชม.

 

 

3. สแกนใบหน้าในแอป SCB EASY เลือกเมนูเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์

 

วิธีการยืนยันตัวตนด้วย National Digital ID (NDID) และเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์อย่างละเอียด

 

1. ดาวน์โหลดแอป SCB EASY จาก App Store หรือ Google Play และเปิดแอป SCB EASY เลือก "ไม่ใช่"

 

 

2. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน National Digital ID

 

 

3. เริ่มต้นการยืนยันตัวตนกด "ถัดไป"

*เตรียมบัตรประชาชนสำหรับขั้นตอนต่อไป

 

 

4. ถ่ายรูปบัตรประชาชน โดยวางบัตรให้ตรงกรอบ

 

 

5. ระบุข้อมูลและกด "ถัดไป"

 

 

6.เลือกธนาคารปลายทางที่มีข้อมูลของลูกค้า* เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน กด “ถัดไป”

*ธนาคารที่ลุกค้ามีบัญชี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

 

 

7. ไปที่แอปของธนาคารที่เลือกและทำการยืนยันตัวตน

* ขั้นตอนที่ 7-8 ลูกค้าอาจต้องสลับแอปพลิเคชันด้วยตนเอง

 

 

8. กลับมายังแอป SCB EASY กด "ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว" และเริ่มการตรวจสอบใบหน้า

 

 

9. กด "ถัดไป" เพื่อตอบคำถาม FATCA

 

 

10. กดปุ่ม "เลือก" เพื่อดูรายละเอียดและใส่รายละเอียดเพื่อทำการเปิดบัญชีใหม่

 

 

11. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

12. เปิดบัญชีสำเร็จ กด “ถัดไป” เพื่อยอมรับเงื่อนไขและยืนยันรหัส OTP​

 

 

13. ตั้งรหัสเข้าใช้งาน 6 หลัก

 

 

14. สมัครสำเร็จ กด "ถัดไป" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 

 

 

รายละเอียด

 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ได้ง่าย ผ่านแอป SCB EASY
 • รับดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ให้ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ*
 • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • วิธีการยืนยันตัวตนด้วย NDID เป็นการเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าของท่าน กับข้อมูลใบหน้าจากธนาคารอื่นที่ท่านมีบัญชีอยู่

 

            * สำหรับเงินฝากจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท และเฉพาะลูกค้าใหม่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์กับธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น

ประเภทบัญชีที่เปิดได้ทางแอป SCB EASY

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) รับดอกเบี้ยสูง 1.5% สำหรับยอดเงินฝาก 1 - 2,000,000 บาท

จำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
จำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1.50%
จำนวนเงินส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 1.00%
จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท 0.65%

*รับดอกเบี้ย 1.5% จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางธนาคาร

**สามารถเปิดบัญชีผ่านแอป SCB EASY ในระหว่างช่วงเวลา 07.00 – 22.30 เท่านั้น

***จำกัดวงเงินโอนออกจากบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน (ไม่จำกัดวงเงินการรับโอนเข้าบัญชี) ทั้งนี้หากทำการเพิ่มลายเซ็นที่สาขา จะสามารถโอนเงินออกจากบัญชีได้มากกว่า 100,000 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลกับทุกช่องทางการทำรายการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้บริการ

การขอเปิดบัญชี

 • ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารที่เลือกภายใน 1 ชั่วโมง
 • สามารถยืนยันข้อมูลจากบัตรประชาชนผ่านแอป SCB EASY ได้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถทำรายการเปิดบัญชีบนแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่ 07:00 – 22:30 น.

การทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

แอป SCB EASY:

 • โอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ
 • Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร)
 • ขอบัตรเดบิต
 • ปิดบัญชี

สาขาของธนาคาร :

      กรณีไม่ได้เพิ่มตัวอย่างลายมือชื่อที่สาขา

 • ฝากเงินสดและเช็ค

      กรณีเพิ่มตัวอย่างลายมือชื่อที่สาขาเรียบร้อยแล้ว (สามารถติดต่อสาขาใดก็ได้ของธนาคารเพื่อเพิ่มตัวอย่างลายมือชื่อ)

 • ฝากเงินสดและเช็ค
 • ถอนเงิน
 • โอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ
 • ขอบัตรเดบิต
 • ปิดบัญชี

เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ ATM :

 • ฝากเงินสด
 • Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร)

เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ด้วยวิธีอื่น

 

 

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่จุดบริการยืนยันตัวตน

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่ตู้ AIS

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM