เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านจุดบริการยืนยันตัวตน (ลูกค้าใหม่)

 


 

จุดบริการยืนยันตัวตน

 

ขั้นตอนการทำรายการ

เปิดบัญชีผ่านแอป SCB EASY เพียง 3 ขั้นตอน

 

1. ยืนยันตัวตนที่จุดบริการ ด้วยบัตรประชาชนและ ถ่ายรูปใบหน้า

 

 

2. ดาวน์โหลดแอป SCB EASY เลือกวิธียืนยันตัวตนผ่าน SCB EASY ID

 

 

3. ทำตามขั้นตอนใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

 

รายละเอียด

 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ได้ง่าย ผ่านแอป SCB EASY
 • รับดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ให้ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ*
 • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • วิธีนี้ เป็นการยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสอบบัตรประชาชน และถ่ายภาพยืนยันตัวตนบน SCB EASY App
 •  

              * สำหรับเงินฝากจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท และเฉพาะลูกค้าใหม่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์กับธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น

ประเภทบัญชีที่เปิดได้ทางแอป SCB EASY

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) รับดอกเบี้ยสูง 1.5% สำหรับยอดเงินฝาก 1 - 2,000,000 บาท

จำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
จำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1.50%
จำนวนเงินส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 1.00%
จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท 0.65%

*รับดอกเบี้ย 1.5% จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางธนาคาร

**สามารถเปิดบัญชีผ่านแอป SCB EASY ในระหว่างช่วงเวลา 07.00 – 22.30 เท่านั้น

***จำกัดวงเงินโอนออกจากบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน (ไม่จำกัดวงเงินการรับโอนเข้าบัญชี) ทั้งนี้หากทำการเพิ่มลายเซ็นที่สาขา จะสามารถโอนเงินออกจากบัญชีได้มากกว่า 100,000 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลกับทุกช่องทางการทำรายการ

วิธีการยืนยันตัวตนที่จุดบริการและเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์อย่างละเอียด

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่จุดบริการ

 

 

1. ระบุเบอร์มือถือ

 

 

2. เสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่าน

 

 

3. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

 

 

4. ตั้งรหัสชั่วคราว 6 หลัก

 

*ข้อมูลและรหัสชั่วคราวจากการยืนยันตัวตนผ่านจุดบริการ จะมีอายุ 3 วัน หากเลยกำหนดเวลาจะต้องทำรายการยืนยันตัวตนใหม่

 

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีที่แอป SCB EASY

 

 

1. ดาวน์โหลดแอป SCB EASY จาก App Store หรือ Google Play

 

 

2. เปิดแอป SCB EASY เลือก "ไม่ใช่"

 

 

3. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน SCB EASY ID

 

 

4. เลือก "ยืนยันตัวตนแล้ว ดำเนินการต่อ"

 

 

5. ตรวจสอบเบอร์มือถือที่ให้ไว้และกด "ถัดไป"

 

 

ุ6. ระบุเลขบัตรประชาชนและกด "ถัดไป"

 

 

7. ใส่รหัสชั่วคราวที่ตั้งไว้จากจุดบริการยืนยันตัวตน

 

 

8. ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปใบหน้าตัวเองตามคำแนะนำ

 

 

9. กด "ถัดไป" เพื่อเข้าสู่การตอบคำถาม FATCA

 

 

10. เลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ออนไลน์) เพื่อกรอกรายละเอียด

 

 

11. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

12. เปิดบัญชีสำเร็จ กด “ถัดไป” เพื่อยอมรับเงื่อนไขและยืนยันรหัส OTP

 

 

13. ตั้งรหัสเข้าใช้งานแอป SCB EASY 6 หลัก

 

 

14. สมัครสำเร็จ กด "ถัดไป" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับเปิดบัญชี

แอป SCB EASY

สำหรับการเปิดบัญชี

บัตรประชาชน

สำหรับการยืนยันตัวตน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สำหรับการรับ OTP

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้บริการ

การขอเปิดบัญชี

 • สามารถทำรายการเปิดบัญชีบนแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่ 07:00 – 22:30 น.
 • ข้อมูลจากการยืนยันตัวตนผ่านจุดบริการจะมีอายุ 3 วัน หากเลยกำหนดเวลา จะต้องทำรายการยืนยันตัวตนใหม่

การทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียม

 • แอป SCB EASY และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ไปยังบัญชีอื่น ๆ และบริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • สาขาของธนาคาร: ทำรายการฝากเงินสดและเช็ค ท่านสามารถไปที่สาขาของธนาคารเพื่อเพิ่มลายเซ็น และทำธุรกรรมอื่นเพิ่มเติมได้ดังนี้
  • ขอบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
  • ถอนเงิน
  • โอนเงิน
  • ฝากเงิน
  • ปิดบัญชี
 • เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ ATM : ทำรายการฝากเงินสดและบริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด)

เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ด้วยวิธีอื่น

 

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่แอปธนาคารอื่น (NDID)

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่ตู้ AIS

เปิดด้วยการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM