ขอบัตรทดแทนกรณีบัตรชำรุด 
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน” (เพื่อเริ่มทำธุรกรรม)

 

 

 

2. กดปุ่ม “บัตรเดบิต”

 

 

 

3. กดปุ่ม “สมัครบัตรเดบิต”

 

 

 

4. กดปุ่ม “อ่านเอกสารเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์”

 

 

 

5. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับบัตร, เลือก สมัครแทนบัตรเดิม, ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบัตรเดิม, เลือกประเภทบัตรเดบิตใหม่ที่ต้องการ, ตรวจสอบรายละเอียดและค่าธรรมเนียม และ กด “ตรวจสอบข้อมูล”

 

 

 

6. กด “ยอมรับ” เพื่อยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

 

 

7. ตรวจสอบรายละเอียด กด “ยืนยัน”

 

 

 

8. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการสำเร็จ

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY