ขอบัตรทดแทนกรณีบัตรชำรุด
 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน"

 

2. เลือก "บัตรเดบิต & Planet SCB"

 

3. เลือก “บัตรเดบิต”

 

4. เลือก "สมัครบัตรเดบิต”

 

5. ศึกษารายละเอียดและกดถัดไป

 

6. เลือก "สมัครแทนบัตรเดิม"

 

7. ตรวจสอบ หรือ แก้ไขข้อมูลการจัดส่งและกด “ยืนยัน”

 

8. ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY