เปิดใช้งานบัตรเดบิต
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน” (เพื่อเริ่มทำธุรกรรม)

 

 

 

2. กดปุ่ม “บัตรเดบิต”

 

 

 

3. กดปุ่ม “เปิดใช้งานบัตรเดบิต”

 

 

 

4. ระบุหมายเลขบัตรเดบิตใหม่ที่ได้รับทางไปรษณีย์ และ กดปุ่ม “เปิดใช้งาน”

 

 

 

5. กำหนดรหัสในการกด ATM

 

 

 

6. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการสำเร็จ

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY