เปิดใช้งานบัตรเดบิต
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน"

 

 

 

2. เลือก "บัตรเดบิต & Planet SCB"

 

 

 

3. เลือก “บัตรเดบิต”

 

 

 

4. เลือก "เปิดใช้งานบัตรเดบิต”

 

 

5. กด "เปิดใช้งาน”

 

 

 

6. ตั้งรหัส ATM 6 หลัก

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY