ตั้งรหัส PIN ใหม่
1. กดที่ "หน้ารวมบัญชี"

2. เลือกบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม

3. เลือกหัวข้อ "บริการอื่นๆ"

4 เลือก "เปลี่ยนรหัส PIN ของบัตร"

5. กด "ตกลง"

6. กำหนดรหัส PIN ใหม่และกด "ถัดไป"

7. ยืนยันรหัส PIN ใหม่

8. เลือกเบอร์มือถือเพิ่อรับรหัส OTP และใส่รหัส OTP ที่ได้รับ