ตั้งรหัส PIN ใหม่
 

 

 

1. กดที่ "หน้ารวมบัญชี"

 

 

 

2. เลือกบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม

 

 

 

3. เลือกหัวข้อ "บริการอื่นๆ"

 

 

 

4 เลือก "เปลี่ยนรหัส PIN ของบัตร"

 

 

 

5. กด "ตกลง"

 

 

 

6. กำหนดรหัส PIN ใหม่และกด "ถัดไป"

 

 

 

7. ยืนยันรหัส PIN ใหม่

 

 

 

8. เลือกเบอร์มือถือเพิ่อรับรหัส OTP และใส่รหัส OTP ที่ได้รับ