รักรุ่ง! มุ่งรวย! 4 เคล็ดลับทำธุรกิจกับแฟน

หากเราเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันร่วมกันกับคนรู้ใจ  สนใจและชื่นชอบในสิ่งดียวกัน การเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงและอนาคตไปด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่หลายคู่ลงมือทำ  บางคู่ไปไม่รอดในเรื่องธุรกิจและส่งผลให้ความรักมีปัญหาต้องเลิกรากันไปในที่สุด  เพราะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ หรือเกิดความบาดหมางใจบางอย่าง  ดังนั้น  หากเราสนใจลงทุนร่วมกับคนรู้ใจไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือใหญ่  ควรตกลงทุกอย่างร่วมกันให้ชัดเจน  เพื่อป้องกันปัญหาความแตกร้าวของความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

  • มีกฎ กติกาชัดเจน   การทำธุรกิจร่วมกัน  เริ่มต้นต้องมีความชัดเจน ทั้งในเรื่องเงินลงทุน แต่ละฝ่ายมีเงินลงทุนคนละเท่าไหร่  การถือหุ้นเป็นอย่างไร แบ่งตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือไม่  การจดทะเบียนพาณิชย์ จะเป็นแบบร้านค้า หรือแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด นอกจากนี้การตัดสินใจต่าง ๆ  รวมถึงผลประโยชน์ การแบ่งกำไร ขาดทุน ทุกอย่างควรทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันตั้งแต่แรก  หาแนวทางที่ทั้งคู่เห็นด้วย และสบายใจในการทำงานร่วมกัน รู้สึกเป็นธรรม  และไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ  เพื่อให้การทำธุรกิจของทั้งคู่เริ่มต้นอย่างถูกต้องและถูกใจ   หากตกลงกันได้อย่างชัดเจนแล้ว เมื่อเกิดปัญหาจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันภายหลัง


  • ตั้งเป้าหมายธุรกิจ  การกำหนดเป้าหมายธุรกิจจะช่วยให้คู่แฟนเห็นภาพเดียวกันในการทำงาน  และสามารถช่วยกันคิดและวางแผน  เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น แต่ละเดือนต้องการยอดขายเท่าไหร่ อยากขยายฐานลูกค้าเพิ่มเท่าไหร่ภายในปีแรกที่เริ่มทำธุรกิจ  และเมื่อกำหนดภาพรวมของธุรกิจแล้ว การวางเป้าหมายทางการตลาดจะตรงจุด ทำให้ทั้งคู่ ทำงานได้ง่ายขึ้น มีทิศทาง ไม่สับสน เช่น หากเปิดร้านอาหารใหม่ อยากให้ร้านเป็นที่รู้จัก ก็ต้องสร้าง Facebook ร้าน  ทำโฆษณา จ้างรีวิวอาหาร  เมื่อมีแนวทางแล้วว่าจะทำสิ่งไหนบ้าง  จากนั้นค่อยแบ่งงานกันทำ เพื่อให้งานเดินต่อไม่สะดุด ธุรกิจไปต่อจนถึงเป้าหมายที่วางไว้

doing-business-with-couple-01

  • แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบจริงจัง เลือกทำงานตามความถนัดของแต่ละคน และแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงจัง  ตั้งใจ อย่าคิดว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องเล่น ๆ  และละเลยหน้าที่ของตัวเอง หากมีงานเยอะล้นมือของอีกฝ่าย ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แต่ต้องไม่ก้าวก่ายงานของอีกฝ่าย เมื่อเรามอบหมายให้ตัดสินเรื่องใดๆ  ให้เคารพการตัดสินใจของฝ่ายนั้น แต่หากไม่สามารถตัดสินใจได้ ให้หันหน้ามาปรึกษากัน ลิสต์ข้อดี ข้อเสียทางเลือกต่าง ๆ  และหาข้อสรุปที่มีผลดีต่อธุรกิจมากที่สุด โดยใช้เหตุและผลมาตัดสินโดยไม่มีอารมณ์ส่วนตัวมาปะปน


  • เรื่องเงินโปร่งใส ผลประโยชน์ลงตัว  เรื่องเงินไม่เคยเข้าใครออกใคร  ไม่ว่าพี่น้อง ครอบครัวหรือคู่รัก ดังนั้นการใช้เงินสำหรับทำธุรกิจ และการแบ่งปันผลประโยชน์ของทั้งคู่จึงควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร  ตกลงแบ่งกันอย่างยุติธรรม ไม่หมกเม็ด รวมทั้งรายรับ รายจ่ายในการทำธุรกิจ เงินเดือนของทั้งคู่ต้องจ่ายเท่าไหร่  กำไรที่ได้มาต้องแบ่งกันอย่างไร จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี  เก็บรายได้บางส่วนไว้เป็นทุนกี่เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ควรทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของธุรกิจ และเปิดบัญชีสำหรับธุรกิจแยกไว้ในการการรับและจ่ายเงินต่าง ๆ  เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันความคลางแคลงใจของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งเป็นชนวนปัญหาของหลายคู่ที่ทำธุรกิจร่วมกัน
 
  • แยกแยะเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว  การทำธุรกิจด้วยกันระหว่างแฟน  ค่อนข้างมีความทับซ้อนในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงที่ทำงานด้วยกัน  ทั้งคู่ย่อมต้องพูดคุย ปรึกษา และประสานงานกันอยู่เสมอ แน่นอนไม่ใช่ทุกวันที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะราบรื่น บางวันอาจมีเรื่องงอน ไม่เข้าใจกันบ้าง ซึ่งหากไม่ได้ทำงานร่วมกัน ก็คงไม่มีปัญหา แค่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายให้อารมณ์เย็น แล้วค่อยหันมาพูดคุยกันอีกครั้งก็น่าจะช่วยได้  แต่หากต้องทำงานร่วมกัน บรรยากาศคงอึดอัดมาก  หากทั้งคู่ไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานได้ บางรายนำไปสู่การทะเลาะกันในเรื่องงานอีก ดังนั้น  เราควรจำไว้เสมอว่าในการทำธุรกิจด้วยกันนั้น เราคือหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น  ทุกการตัดสินใจต้องใช้เหตุผลมารองรับ และต้องทำเพื่อผลประโยชน์ธุรกิจที่ทั้งคู่ทำร่วมกัน เราต้องมีความเป็นมืออาชีพ ไม่นำความรู้สึกไม่พอใจส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด เพื่อให้การทำงานราบรื่น ธุรกิจไปต่อได้
     


การเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยกันของคู่รัก นอกจากจะเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงไปด้วยกันแล้ว ยังเป็นการจับมือกันต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องผ่านเข้ามาในระหว่างการทำงานด้วยกัน  เพราะการทำธุรกิจมักมีบททดสอบต่าง ๆ มากมายให้ต้องเจอ แต่หากทั้งคู่มุ่งมั่นทำให้ประสบความสำเร็จ  นอกจากจะรวยแล้ว ความรักความสัมพันธ์ก็จะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น  เพราะสามารถฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ มาด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ ไม่มีความแตกร้าว และยังสามารถก้าวต่อไปด้วยกัน เป็นทั้งคู่รัก คู่คิด และหุ้นส่วนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  สนใจลงทุนทำธุรกิจ  แต่ยังขาดเงินทุน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่