ความสวยงามของการเป็นหนี้

คำกล่าวที่ว่า เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ สามารถนำไปใช้ได้กับแทบทุกสถานการณ์ การมีหนี้ ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่แย่เสมอไป หากใช้ประโยชน์จากการสร้างหนี้อย่างถูกทาง ถือเป็นความสวยงามของการเป็นหนี้  หลายคนใช้  “หนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่ง  ให้กับตนเองจนประสบความสำเร็จ มีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไป มาดูกันว่า เราสามารถใช้หนี้ เป็นเครื่องมือ เพื่อประโยชน์ด้านใดในชีวิตได้บ้าง


ใช้หนี้เป็นเครื่องมือบังคับพฤติกรรมการใช้จ่าย
บางคนมีนิสัยชอบใช้จ่ายเก็บเงินไม่อยู่ พอเก็บออมได้ระยะหนึ่ง จะอดไม่ได้ที่จะนำเงินนั้นไปใช้จ่ายตามใจตัวเองโดยเฉพาะกับเรื่องที่ฟุ่มเฟือย เงินจะหมดไปโดยไม่เหลือเป็นทรัพย์สินอะไร คนเหล่านั้นจึงใช้การสร้างหนี้ด้วยการไปผ่อนทรัพย์สิน เช่น บ้าน เพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าไม่เหลือเงินเก็บอะไร  ยังเหลือบ้านเป็นทรัพย์สิน


ใช้หนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมบูรณ์ให้ครอบครัว
บ้าน ถือเป็นความสุขความสมบูรณ์อย่างหนึ่งของครอบครัว แต่การจะมีบ้านเป็นของตนเอง  หากใช้การเก็บออมให้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อ อาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก  การยอมสร้างหนี้เพื่อให้มีบ้านที่เร็วขึ้นแลกกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไป   ช่วยให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ได้เร็วยิ่งขึ้น  และหากไม่ซื้อบ้านในวันนี้ ราคาบ้านอาจเพิ่มสูงมากกว่าเงินที่เก็บออมไว้ จนไม่สามารถซื้อบ้านที่ต้องการได้


ใช้หนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างกำไรที่สูงขึ้น
การทำธุรกิจ กรณีที่ต้องมีการลงทุนสั่งซื้อสินค้ามาเป็นสต๊อก หากสั่งซื้อในจำนวนชิ้นที่มากขึ้น จะทำให้ต้นทุนราคาที่สั่งซื้อต่อชิ้นถูกลง โอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้นจะมากตามไปด้วย หากกำไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ย่อมคุ้มค่าต่อการกู้ยืมมาลงทุนเพื่อธุรกิจ

ใช้หนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างสิทธิประโยชน์
การใช้บัตรเครดิต มีข้อดีมากมายหากใช้อย่างถูกวิธี อย่างน้อยก็เป็นการช่วยลดการถือครองเงินสด และหากชำระครบจำนวนและตรงกำหนดเวลาตามรอบบิล ไม่มีภาระเรื่องดอกเบี้ย แถมยังได้สะสมแต้มสำหรับนำมาแลกสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงนั้น อาทิ บัตรรับประทานอาหารฟรี บัตรชมภาพยนตร์ฟรี เป็นต้น


ใช้หนี้เป็นเครื่องมือในการบังคับสร้างแผนการใช้จ่าย
ถึงแม้จะมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการ “ออมก่อนใช้” มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเชื่อว่า หลายคนยังใช้จ่ายตามพฤติกรรมความเคยชิน คือ พอได้เงินมาก็ใช้จ่ายเหลือถึงค่อยเก็บออม แต่หากมีหนี้คงจะทำแบบเดิมๆ ต่อไปไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องสร้างแผนการใช้จ่าย เพื่อให้มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ในแต่ละเดือน


ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจะใช้ “หนี้” เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่ง ควรต้องประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ให้มั่นใจว่าสามารถชำระคืนได้ ไม่ทำให้เสียประวัติ แต่ควรต้องประเมินแบบไม่เข้าข้างตัวเอง และมองแต่ด้านดีจนเกินไปทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด กลายเป็น ความไม่สวยงามของการเป็นหนี้

บทความโดย
อัจกร การตูม นักวางแผนการเงิน CFP®
ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย http://www.tfpa.or.th

ที่มา: นิตยสาร Money & Wealth ฉบับเดือนธันวาคม 2561