4 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนวางแผนการเงิน

หลังจากการท่องเที่ยวคลายความเหนื่อยล้าในปีที่ผ่านแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ การเตรียมพร้อมวางแผนทางการเงินสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง  เพื่อประเมินการใช้จ่าย การเก็บออม และการลงทุนของตัวเองในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพรวมการใช้จ่ายของตัวเอง และสามารถปรับแผนการเงินใหม่ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น


· เช็กหนี้สินที่มีอยู่ หนี้สิน ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่เราควรตรวจสอบและจัดการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้ เราควรทำเช็กลิสต์หนี้สินทั้งหมด ทำรายละเอียด จัดลำดับว่าเรามีหนี้เหลืออยู่อีกกี่ประเภท ประเภทไหนผ่อนหมดแล้ว ประเภทไหนที่ยังเหลืออยู่ และผ่อนงวดละเท่าไหร่บ้าง เหลือระยะเวลาผ่อนอีกนานเท่าไหร่  เพื่อให้เรามองเห็นรายจ่ายประจำเดือนที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เราวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


· เช็กค่าใช้จ่ายรายเดือน การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายในแต่ละเดือน การย้อนหลังมาดูการใช้เงินของตัวเองตลอดปีที่ผ่านมา จะทำให้รู้ว่าเราใช้เงินหมดไปกับอะไรบ้าง ซึ่งหลายครั้งทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายซ้ำ ๆ  ของตัวเอง สิ่งที่ใช้จ่ายไปทุกเดือนสำคัญและจำเป็นหรือไม่ ค่าใช้จ่ายสำหรับความสุขส่วนตัวมากหรือน้อยไป มีการออม การลงทุน และการวางแผนภาษีมากพอหรือยัง เมื่อเราประเมินการใช้จ่ายของตัวเองในภาพรวมแล้ว จะช่วยให้เราจัดระบบการเงินให้เข้าที่ เข้าทางตั้งแต่ต้นปี และเตรียมวางแผนการเงินที่ดีสำหรับปีต่อๆ ไปได้


· เช็กเงินออม และเงินลงทุน ตลอดปีที่ผ่านมาเรามีการเตรียมตัวเก็บเงินออม และวางแผนภาษีไว้บ้างหรือเปล่า สำหรับเงินออมจะช่วยให้เราประเมินตัวเองได้ว่า แผนการออมของเราสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ หากยังไม่สำเร็จตามแผนที่วางไว้ เราต้องเก็บเงินอีกจำนวนเท่าไหร่ และต้องออมต่อเดือนเพิ่มขึ้นมั้ย หรือเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการออมให้เหมาะสม อย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับการลงทุนก็เช่นเดียวกัน ข้อดีในการเช็กพอร์ตในปีที่ผ่านมา จะทำให้รู้ด้วยว่า เราวางแผนประหยัดภาษีได้ครอบคลุมหรือยัง และเรายังขาดอะไรไป  นอกจากนี้ ยังช่วยให้เรามองเห็นความเสี่ยงในการลงทุน และภาพรวมของการเติบโต การขาดทุนของพอร์ต ซึ่งจะทำให้เราพิจารณา และเตรียมตัวปรับพอร์ตการลงทุนของเราให้เหมาะสมต่อไปได้

593857679

· เช็กความพร้อม ตัวช่วยสำรองฉุกเฉิน หลายคนคิดว่าเราวางแผนทางการเงินมาอย่างดีแล้ว แต่ลืมเรื่องสำคัญนี้ไป ทำให้พลาดและเกิดช่องโหว่ได้ นั่นก็คือ การตรวจสอบดูว่า ประกันสุขภาพที่เรามีอยู่นั้น เพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ เพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงกับโรคร้ายได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งเป็นผลให้เราต้องเสียเงินออมในการรักษามากอย่างคาดไม่ถึง เท่ากับว่าแผนการเงินที่เตรียมมาไม่ตอบโจทย์ในอนาคตแล้ว ดังนั้น เราต้องหมั่นตรวจสอบ และลดความเสี่ยงในชีวิตลง หากในปีนี้เรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้น  และพอมีเงินเหลือ ก็อาจทำประกันสุขภาพโรคร้ายเพิ่มเติม หรือหากเราอยากเพิ่มความอุ่นใจให้ครอบครัว เพราะรู้สึกว่าประกันที่เตรียมไว้ให้คนข้างหลังยังน้อยเกินไป ก็สามารถทำประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต


การตรวจสอบสุขภาพการเงิน เป็นเรื่องที่เราควรทำทุกปี เพราะช่วยให้เราเตรียมวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากใน 1 ปีชีวิตของคนเรามักมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงิน บางปีเราสุขภาพไม่ดี ค่าใช้จ่ายอาจหมดไปกับการรักษาพยาบาล บางปีมีการลงทุนทำธุรกิจ ก็ทำให้มีหนี้สิน หรือมีรายรับเพิ่ม ดังนั้น การเช็กสุขภาพการเงินของตัวเองเป็นประจำทุกปี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเตรียมวางแผนการเงิน แบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น