เพื่อคนที่รัก ในวันที่มีหรือไม่มี "เรา"

เคยแอบคิดไหมถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณที่เป็นเสาหลัก ครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไร? พวกเขาจะอยู่ต่อไปอย่างลำบากแค่ไหน บ้านที่ยังต้องผ่อน ค่าเทอมของเด็กๆ ค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องรับผิดชอบ คนรักของคุณต้องทำงานหนักมากขึ้นขนาดไหน เมื่อต้องสู้ต่อไปโดยไม่มีคุณ.. คงจะดีกว่าถ้าคุณได้เตรียมความพร้อมกับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้กับคนที่คุณเป็นห่วง หลักประกันที่สร้างได้ตั้งแต่วันนี้ ช่วยให้คนข้างหลังไม่ลำบากไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเป็นตัวช่วยหนึ่งที่สร้างความมั่นคง อุ่นใจให้ทั้งคุณและครอบครัวที่คุณรักได้สิ่งที่คุณและครอบครัวจะได้จากการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
 

  • มอบความคุ้มครองที่ยาวนาน เพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว

  • เป็นเงินก้อนหรือมรดกให้แก่คนข้างหลัง เพื่อการตั้งหลักในชีวิต

  • เบี้ยประกันไม่สูญเปล่า เพราะมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิต

  • สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ใครที่ควรทำ?

คนที่เป็น “หัวหน้าครอบครัว” หรือ “กำลังสร้างครอบครัว” โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว มีพ่อแม่ มีคู่ชีวิต มีลูกที่ต้องดูแล ถ้าพวกเขาขาดคุณไปจะลำบากในการดำเนินชีวิต  คุณจึงต้องการวางแผนเพื่อสร้างหลักประกันให้พวกเขา เพราะประกันชีวิตประเภทนี้จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงได้ในระยะยาว เพื่อให้คุณสบายใจได้ว่าคนที่คุณรักจะไม่ลำบากหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เริ่มทำตอนไหนดี?

ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะความคุ้มครองจากประกันชีวิตจะเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มทำประกัน นอกจากนี้ยิ่งเริ่มทำเมื่ออายุน้อยเท่าไหร่จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายก็น้อยลงเท่านั้น (ยิ่งอายุมากเบี้ยประกันยิ่งสูง รวมทั้งคุณและครอบครัวจะได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบระยะสั้นเป็นรายเดือน หรือระยะยาวเป็นรายปีได้ตามสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

ประกันชีวิตควรมีความคุ้มครองเท่าไหร่?

“ความคุ้มครอง” คือ เงินสินไหมทดแทนที่ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวจะได้รับในกรณีที่คุณเสียชีวิต เพื่อเป็นเงินก้อนไว้ให้ครอบครัวได้มีเวลาตั้งหลักหลังจากที่คุณจากไป ควรทำประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองเท่าไหร่ สามารถคำนวณได้จากหลักการดังนี้

(ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน x 12) x จำนวนปีที่ครอบครัวต้องใช้ในการตั้งหลัก = จำนวนความคุ้มครอง


เช่น ครอบครัวของคุณมีค่าใช้จ่าย 50,000 บาทต่อเดือน และ ต้องใช้เวลา 3 ปีในการตั้งหลักชีวิต ดังนั้น ความคุ้มครองที่ครอบครัวของคุณต้องการจะเท่ากับ (50,000*12เดือน) * 3 ปี = 1,800,000 บาท


แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาควบคู่กับความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วย ต้องอยู่ในระดับที่สามารถจ่ายได้แบบไม่ลำบากด้วย

วาดภาพอนาคตให้ครอบครัวเพื่อพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในทุกสถานการณ์ สร้างความมั่นใจในทุกย่างก้าว และถ้าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริง ครอบครัวที่คุณรักจะยังเดินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด เพราะความรอบคอบที่คุณเตรียมให้เขาตั้งแต่วันนี้ เป็นความหมายของความรักและความห่วงใย แบบที่ว่าจะมีเราหรือไม่มีก็ตาม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก SCBLIFE