เพื่อคนที่เรารัก อยากให้ครอบครัวก้าวต่อไปได้ แม้ในวันที่มีหรือไม่มี “เรา”

ถ้าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัว แล้ววันหนึ่งไม่มีคุณแล้ว การใช้ชีวิตของคนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไร? คุณอาจมีบ้านที่ยังต้องผ่อน ค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ถ้าคุณจากไปก่อน หรือสูญเสียความสามารถในการทำงาน ภาระหนี้สินที่มีใครจะเป็นคนรับผิดชอบ และไม่ว่าคุณจะทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ก็ตาม การจะนำเงินทรัพย์สินของคุณออกมาใช้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีกระบวนการทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจัดการกับหนี้สินต่างๆ ที่คุณมี หรือการเสียภาษีมรดก เป็นต้น


คงจะดีกว่า ถ้าคุณได้เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยหลักประกันที่สร้างได้ตั้งแต่วันนี้ ช่วยให้คนข้างหลังไม่ลำบาก ด้วยประกันเพื่อเป็นมรดก ตัวช่วยสร้างความมั่นคง อุ่นใจทั้งคุณและครอบครัวที่คุณรัก

สิ่งที่คุณและครอบครัวจะได้จากการทำประกันเพื่อเป็นมรดก

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้น แต่ได้รับความคุ้มครองที่ยาวนาน มีเงินคืนให้เมื่อครบสัญญา
 • จำนวนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับ สูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่าย
 • สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด)
 • ส่งต่อเงินก้อนเพื่อเป็นมรดกให้แก่คนข้างหลังได้เต็มจำนวนโดยไม่ถูกหักภาษี
 • ผู้รับประโยชน์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิตอย่างรวดเร็ว หากเทียบกับการส่งต่อทรัพย์สินผ่านทางมรดก ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทางศาล

ใครบ้างที่ควรทำ?
 • คนที่ต้องการสร้างมรดกให้กับลูกหลาน
 • คนที่เป็น “หัวหน้าครอบครัว” หรือ “กำลังสร้างครอบครัว” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว” มีพ่อแม่ มีคู่ชีวิต มีลูกที่ต้องดูแล
 • ผู้ที่ต้องการลดความกังวลเรื่องภาษีมรดกให้กับลูกหลาน เพราะค่าสินไหมทดแทนจากการทำประกันชีวิตไม่จัดอยู่ในทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
เริ่มทำตอนไหนดี?

ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะความคุ้มครองจากประกันชีวิตจะเริ่มตั้งแต่วันที่คุณทำประกัน นอกจากนี้ ยิ่งเริ่มทำเมื่ออายุน้อยเท่าไหร่ ค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายก็น้อยลงเท่านั้น (ยิ่งอายุมาก เบี้ยประกันภัยยิ่งสูง ยิ่งทำเร็วจะได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละคน)

ควรมีประกันเพื่อเป็นมรดกที่ความคุ้มครองเท่าไหร่?

“ความคุ้มครอง” คือ เงินสินไหมทดแทนที่ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวจะได้รับในกรณีที่คุณเสียชีวิต สามารถคำนวณได้จากการประเมินค่าใช้จ่ายของครอบครัวและระยะเวลาในการตั้งหลัก ด้วยหลักการดังนี้

จำนวนเงินความคุ้มครอง = (ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน x12) x จำนวนปีที่ครอบครัวต้องใช้ในการตั้งหลัก

เช่น ครอบครัวของคุณมีค่าใช้จ่าย 83,000 บาทต่อเดือน และ ต้องใช้เวลา 5 ปีในการตั้งหลักชีวิต


ดังนั้น ความคุ้มครองที่ครอบครัวของคุณต้องการจะเท่ากับ (83,000 บาท X 12 เดือน) X 5 ปี หรือ 4,980,000 บาท นั่นก็คือยอดเงินที่จะเป็นความคุ้มครองให้กับครอบครัวคุณเพื่อตั้งหลัก หากวันหนึ่งคุณจากไป

(อ้างอิง https://www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/knowledge/article/43-what-is-the-ideal-sum-insured)


เมื่อคุณต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ 5,000,000 บาท การเก็บเงินให้ได้จำนวนดังกล่าวในยุคสมัยปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ประกันเพื่อเป็นมรดกจึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณ

ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 45 ปี ชำระเบี้ยฯ รายปี ปีละ 562,200 บาท (ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 5 ปี)

รับเงินมรดกรวม 5,000,000 บาท กรณีเสียชีวิต หรือเมื่ออายุครบ 99 ปี (คำนวณจากประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5)

ครอบครัวก็จะมีเงินมรดก 5,000,000 บาท ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มความคุ้มครอง

ที่สำคัญ ประกันชีวิตเพื่อมรดก มีแบบที่ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นให้เลือก เช่น ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5 จ่ายเบี้ยฯ 5 ปี ได้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาควบคู่กับความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย โดยต้องอยู่ในระดับที่คุณสามารถจ่ายได้แบบไม่ลำบากด้วย หากไม่แน่ใจว่าประกันแบบไหนเหมาะกับเรา สามารถเดินเข้าไปขอคำปรึกษากับพนักงาน SCB ได้ทุกสาขา

วาดภาพอนาคตให้ครอบครัวเพื่อพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในทุกสถานการณ์ สร้างความมั่นใจในทุกย่างก้าว และถ้าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริง ครอบครัวที่คุณรักจะยังเดินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด เพราะความรอบคอบที่คุณเตรียมให้เขาตั้งแต่วันนี้ เป็นความหมายของความรักและความห่วงใย แบบที่ว่าจะมีเราหรือไม่มีก็ตาม

หมายเหตุ

 • รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต กำหนด