4 เหตุผล ที่คนส่งลูกเรียนอินเตอร์

ในยุคที่โลกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการเดินทางที่รวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดน โอกาสการทำงานที่เปิดกว้างในทุกมุมโลก ทำให้โรงเรียนนานาชาติที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนต่างประเทศ ที่เรียกกันว่า “โรงเรียนอินเตอร์” ในบ้านเรามีจำนวนมากขึ้น ชวนมาเจาะลึก 4 เหตุผลว่าทำไมพ่อแม่หลายคนจึงเลือกโรงเรียนอินเตอร์เป็นแผนการศึกษาของลูก

inter

1. ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เทียบเท่าเจ้าของภาษา

ด้วยข้อเท็จจริงที่โรงเรียนอินเตอร์ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ซึ่งภาษาอังกฤษนับเป็นภาษากลางในการเข้าถึงศาสตร์สรรพความรู้ทุกอย่างในโลก นักเรียนโรงเรียนอินเตอร์มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญรอบด้านทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เทียบเท่าภาษาแม่ ทำให้เป็นการง่ายที่นักเรียนโรงเรียนอินเตอร์จะเข้าถึงและทำความใจข้อมูลความรู้ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกใบนี้ได้อย่างปราศจากอุปสรรคทางด้านภาษา กรณีโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรจากประเทศที่มีการใช้ภาษาที่ 3 เช่น สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ นักเรียนก็จะได้เรียนภาษาที่ 3 อย่างเข้มข้นแบบประเทศเจ้าของหลักสูตรด้วย

2. ชุดความคิดเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ (Creative and Critical Thinking Mindset)

แม้ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญที่ภาษาอังกฤษ แต่จริงๆ แล้วมีอีกหลายสิ่งที่นักเรียนจะได้จากโรงเรียนอินเตอร์ที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยหลักการเรียนการสอนหลักสูตรอินเตอร์ เน้นการตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ การถกเถียงด้วยเหตุผล รวมไปถึงการสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกตั้งแต่ยังเล็ก รวมถึงการให้ความสำคัญกับการอ่านที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการฝึกฝนบ่มเพาะวิธีการคิดของเด็กไปเป็นในแนวทางเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์

3. ความเปิดกว้างความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)

การเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มีนักเรียนหลายชาติหลายภาษามาอยู่และทำกิจกรรมร่วมกัน และโรงเรียนก็ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนทุกเชื้ออชาติ เช่นกิจกรรมวัน International Day ที่มีการออกบูธ แสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนชาติต่างๆ ฯลฯ เป็นการทำให้เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมของเพื่อนร่วมชั้น นำไปสู่การหล่อหลอมแนวคิดที่เปิดกว้างต่อความแตกต่างของผู้คนที่หลายหลายในโลกใบนี้

4. ความรู้เรื่องราวระดับโลก (Global Knowledge)

จากการที่หลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์มาจากต่างประเทศเด็กนักเรียนจึงมีโอกาสได้สัมผัสกับความรู้ต่างๆ ที่เป็นเรื่องราวสากลตั้งแต่ยังเล็ก เช่น อ่านหนังสือนอกเวลาที่เป็นงานเขียนของโรอัลด์ ดาห์ล เรียนรู้ความโหดร้ายของ Holocaust (สังหารหมู่ชาวยิว) จากหนังสือไดอารี่ของแอนน์ แฟรงค์ ฝึกวาดรูปศิลปะจากภาพวาดของแวนโก๊ะ ซึมซับแนวคิดต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวจากเรื่องราวของมาร์ติน ลูเธอร์คิงจูเนียร์ รับรู้เรื่องสิทธิคนพิการจากชีวประวัติเฮเลน เคลเลอร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานให้เด็กมีความรู้รอบตัวและสนใจประเด็นต่างๆ ในโลกตั้งแต่ยังเล็ก

หลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ* โรงเรียนนานาชาติ หมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเอง ที่ไม่ใช่หลักสูตรของกระ ทรวงศึกษาธิการและใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยไม่จ ากัด เชื้อชาติ ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของประเทศ


ในประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติกว่า 120 โรงเรียน มีหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เยอรมัน-สวิส จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ รวมถึงหลักสูตร International Baccalaureate (IB) และ Montessori

อย่างไรก็ดี ความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรากเหง้าของเด็กแต่ละชาติก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถละทิ้งได้ ตรงกันข้ามพ่อแม่กลับยิ่งต้องให้ความสำคัญปลูกฝังให้กับลูก เพื่อให้เด็กๆ สามารถเชื่อมโยงทักษะที่ได้จากโรงเรียนกับสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เข้าใจบริบทท้องถิ่นที่อยู่รอบตัวและสามารถสื่อสารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูกประกอบด้วยหลายเหตุผลหลายปัจจัยองค์ประกอบ ซึ่งพ่อแม่ทุกคนล้วนอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย และเพื่อให้แผนการศึกษาของลูกดำเนินไปอย่างราบรื่น แนะนำการลงทุน Robo Advisor สร้างพอร์ตการลงทุนเหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยง เพื่อให้การลงทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำการลงทุนอย่างเป็นกลาง จาก 16 บลจ. ชั้นนำ บริหารด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน/ A.I. ให้คุณติดตามพอร์ตอย่างใกล้ชิดได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา เริ่มต้นการลงทุนง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

*อ้างอิง : https://www.isat.or.th/