3 ความคุ้มครองต้องรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ

การซื้อประกันสุขภาพ นับเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปในแต่ละปีจะช่วยสร้างความคุ้มครองกับสิ่งไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองหรือครอบครัว แน่นอนว่าวงเงินนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากใช้ แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดจำเป็นต้องใช้ คุณค่าของประกันจะทำให้คุณอุ่นใจและสบายกระเป๋าขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายทั้งค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา ค่ารักษา สูงมาก และนับเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ไม่สามารถประเมินล่วงหน้าได้ ดังนั้นการมีวงเงินประกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าในยามที่เรายังมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ


ประกันสุขภาพ มี 2 รูปแบบ คือ "ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว" และ "ประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต" โดยแบบ "ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว" สัญญาจะมีผลบังคับปีต่อปี เบี้ยประกันจะถูกกว่า ส่วน ประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต" คือ พ่วงกับสัญญาประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นสัญญาหลัก สัญญามีผลบังคับต่อเนื่องตามสัญญาหลัก และสามารถซื้อได้ต่อเนื่องไม่เกินอายุรับประกันของสัญญาหลัก หรือตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด
 

นอกจากนี้ประกันสุขภาพนั้นจะมีประเภทความคุ้มครองให้เราเลือกได้หลากหลาย ได้แก่


1. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล


ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล จากโรคภัยไข้เจ็บหรือประสบอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าห้องพัก รวมถึงไปถึงค่าอาหาร หากรูปแบบประกันที่เราเลือกไว้มีวงเงินเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลตามจริง เท่ากับว่าการรักษาพยาบาลครั้งนั้น ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋ามาจ่ายเลยสักบาทเดียว


ปัจจุบันมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่


ผู้ป่วยใน (IPD) : คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วย และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง


ผู้ป่วยนอก (OPD) : คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วย หรือเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นหวัด หรือมีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเล็กน้อย แต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล


เหมาะกับ: ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือมีไม่มาก ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดี

3-protections-to-know-before-buying-insurance-banner-01

2. ความคุ้มครองโรคร้ายแรง


เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบังเอิญตรวจพบโรคร้ายแรงที่ต้องใช้เวลารักษานาน และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนในการรักษาและมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลาม โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนหรือแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดให้กับเรา ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือกไว้


เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากพบโรคร้ายในอนาคต แล้วจะต้องเสียเงินค่ารักษาเพิ่มเติมจากความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ ควรเลือกความคุ้มครองโรคร้ายเพิ่ม เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา


3. ความคุ้มครองชดเชยรายได้


หากการเข้ารับการรักษาตัวทำให้รายได้หดหาย คุณจะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัว โดยจำนวนเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่คุณเลือกไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล


เหมาะกับ: ผู้ที่กังวลว่าการเข้ารับการรักษา อาจทำให้ขาดรายได้จากการหยุดงาน และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล


ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกประกันสุขภาพรูปแบบใด เบี้ยประกันและความคุ้มครองจะขึ้นกับเพศ อายุ และประวัติสุขภาพของเราด้วย ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อควรพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่มีอยู่และเลือกประกันที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด


สำหรับผู้ที่สนใจซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม แต่ ไม่อยากจ่ายเบี้ยทิ้งทุกปี คืนเบี้ยครบ 100% เมื่อครบสัญญา ทั้งยังต้องการกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครบ ทั้ง OPD IPD ทำฟัน สายตา วัคซีน ตรวจสุขภาพประจำปี ค่าชดเชยรายวัน ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง* พร้อมแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลให้คนในครอบครัว รวมกันได้สูงสุด 5 คน** สำหรับแผน 300,000 บาทขึ้นไป ที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขภาพให้ยุ่งยาก เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 คำถาม*** และเบี้ยฯ คงที่ ไม่ปรับเพิ่ม (เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ) ตอนนี้มีทางเลือกประกันชีวิตพร้อมความคุ้มครองสุขภาพรูปแบบใหม่จากธนาคารร่วมกับบริษัทประกันชีวิต “ประกัน OPD (คุ้ม) เงินอยู่ครบ จบหายห่วง” ที่ “คุ้ม” และ “ครบ” ให้เป็นอีกทางเลือกในการตัดสินใจ


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://link.scb/3AwG1Qi


สนใจทำประกัน “OPD (คุ้ม) เงินอยู่ครบ จบหายห่วง” ติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขา พร้อมมีบริการใหม่ ‘Live Chat’ โอพีดีคืนเบี้ยครบ คลิก >> https://link.scb/349qLNn เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ทันที ผู้ที่สนใจสามารถแชทถามตอบและซื้อประกันกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง


หมายเหตุ

* ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (ตามคำนิยามโรคร้ายแรงที่ระบุในกรมธรรม์)

**รวมผู้เอาประกันภัย โดยระบุเพิ่มสมาชิกในครอบครัว ได้สูงสุด 4 คน ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา (ซึ่งมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 75 ปี) โดยได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทต่อคน (โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

***การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย


• รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
• แผนประกันนี้ประกอบด้วยสัญญาหลักซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
• ผลประโยชน์เป็นไปตามแผนที่เลือก เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต กำหนด
• ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น
• สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
• สอบถามเรื่องอื่นๆ ติดต่อ SCB ได้ทุกสาขา หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777