น้องมีบุญชวนทำบุญ เสริมสร้างบารมี บูชาท้าวเวสสุวรรณ ทั่วไทย

ก่อนหน้านี้ น้องมีบุญชวนเพื่อนๆ สายมูไปร่วมทำบุญบูชาท้าวเวสสุวรรณในจังหวัดกรุงเทพ และใกล้เคียงกันไป (สามารถอ่านเพิ่มเติม ได้ ที่นี่ วันนี้จึงอยากจะชวนเพื่อนๆ ร่วมสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ กันบ้าง

สำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถร่วมทำบุญได้ง่ายๆ เพียงเปิดแอป และสแกน QR Code ก็สามารถทำบุญสุขใจได้เลย

thao-wessuwan-upc-01

วัดจุฬามณี

วัดเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 400 ปี เดินมีชื่อว่า “วัดแม่เจ้าทิพย์” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ช่วงปี พ.ศ. 2172-2190 โดยได้รับจิตศรัทธาจากท่าวท้าวแก้วผลึก ธิดาคนหนึ่งของท่านพลายซึ่งเป็นนายตลาดบางช้าง มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาด  ต้นสกุลบางช้าง เป็นผู้สร้าง

ต่อมาในช่วงกรุงศรีอยุธยามีศึกสงครามกับพม่า ท่านนาค (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระครรภ์ ได้หนีมาหลบซ่อนในป่าทึบหลังวัดจุฬามณี และได้มีพระสูติการท่านฉิม หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สันนิษฐานว่าสถานที่ประสูติน่าจะเป็นใกล้ต้นจันทน์ และยังมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งในขณะนั้นก็ทรงครรภ์เช่นกัน และได้มาหลบยังที่แห่งนี้พร้อมมีประสูติการเป็นพระธิดา คือ เจ้าฟ้าบุญรอด หรือ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เดิมทีนั้น วัดจุฬามณีเคยเป็นวัดที่มีความรุ่งเรืองในสมัยที่อธิการเนียมเป็นเจ้าอาวาส องค์ที่ 2 แต่เมื่อสิ้นท่านไปในปี พ.ศ. 2459 วัดก็แทบจะกลายเป็นวัดร้าง มีพระจำพรรษาไม่กี่รูป สภาพวัดเสื่อมโทรม กำนันตำบลปากง่าม (ตำบลบางช้างในปัจจุบัน) ได้อาราธนาพระอาจารย์แช่ม โสฬส ซึ่งเป็นพระลูกวัดบางกะพ้อม มาครองวัด เพื่อทำการดูแลไม่ให้วัดแห่งนี้ต้องกลายเป็นวัดร้างในที่สุด เมื่อหลวงพ่อแช่มมาจำพรรษาที่นี่ ท่านได้เริ่มการปลูกสร้างเสนาสนะสงฆ์และสร้างศาลาการเปรียญ จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2463 หลังจากนั้นจึงให้พระเนื่อง โกวิโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ท่านก็ได้ทำการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมลง และต่อมาพระอาจารย์อิฏฐ์ ภทฺทจาโร ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีด้วยวัยเพียง 32 ปี ท่านได้สร้างอุโบสถของหลวงพ่อเนื่องที่ยังค้างอยู่จนเสร็จเป็นอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน มีการปูพื้นชั้นบนสุดด้วยหินหยกสีเขียว จากการาจี ประเทศปากีสถาน

ภายในวัด ยังมีศาลาหลวงปู่เนื่องที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ฝาผนังลงรักปิดทอง บอกเล่าเรื่องทศชาติชาดก และส่วนที่อยู่เหนือทางเข้าเป็นลายรดน้ำเรื่องนารายณ์สิบสองปาง  และยังมีท้าวเวสสุวรรณที่ใครๆ ก็ต้องห้ามพลาด ในการไปกราบไหว้ขอพร เสริมสิริมงคล ทั้งในเรื่องการงาน การเงิน การเรียน และการเดินทาง

ที่อยู่ 93 หมู่ที่ 9 ถ. สมุทรสงคราม - บางแพ ตำบล บางช้าง อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม 75110

https://goo.gl/maps/wgWYFBT1DJwN1BFH8

วัดหน้าต่างนอก

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2300 หรือช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มาของชื่อวัดหน้าต่างนอกสันนิษฐานว่าอาจเป็นไปได้จาก 2 สาเหตุคือ ในสมัยนั้นกองทัพพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา และตั้งค่ายทหารใกล้กับสะพานสีกุก อยุธยาจึงให้ทหารสอดแนมดูความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่าโดยการเปิดหน้าต่าง ซึ่งมีทั้ง 2 แห่งคือ ‘หน้าต่างใน’ อันหมายถึงบริเวณที่ใกล้ชายแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดหน้าต่างใน ส่วน ‘หน้าต่างนอก’ หมายถึงบริเวณนอกทุ่ง ที่เป็นที่ตั้งวัดหน้าต่างนอกนั่นเอง ส่วนอีกข้อสันนิษฐานคือ ในสมัยก่อน พระภิกษุมีความเคร่งครัดในด้านการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน และเดิมที คาดว่าที่ตั้งของวัดหน้าต่างนอก เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดหน้าต่างใน ที่พระภิกษุใช้เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และน่าจะมีการสร้างเสนาสนะขึ้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ต่อมา หลวงปู่เณรจึงได้ตั้งชื่อวัดด้วยอรรถโดยธรรมก็เป็นได้ กล่างคือ วัดหน้าต่างนอก หมายถึง อายตนะภายนอก เช่น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธัมมารมณ์ ส่วนวัดหน้าต่างใน หมายถึง อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ที่วัดหน้าต่างนอกแห่งนี้ ได้มีพิธีหล่อท้าวเวสสุวรรณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 9.19น. เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณปางนั่งบัลลัง ขนาดความสูงประมาณ 2.3 เมตร โดยที่วัดแห่งนี้เคยมีการสร้างท้าวเวสสุวรรณมาแล้วเมื่อปีพ.ศ.2536 ในตอนนั้นหลวงพ่อแม้นเพิ่งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาส ยังไม่เจริญ อาจเรียกได้ว่าเกือบเป็นวัดร้าง ต่อมาอดีตเจ้าคณะอำเภอบางไทร ได้บอกกับท่านว่า "พระครู ทำไมไม่สร้างท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดละ วัดจะได้ใหญ่โต เจริญรุ่งเรือง" แต่ในตอนนั้นท่านไม่มีเงิน และวัดก็ไม่มีเงินเช่นกัน ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐาน ขอบารมีปู่เวสสุวรรณ  ไม่นานนัก มีญาติโยมมาถวายเงินขอเป็นเจ้าภาพสร้างให้ หลังจากสร้างเสร็จ วัดก็เจริญขึ้น สามารถสร้างอุโบสถ สร้างศาลาได้ใหม่ กลายเป็นวัดที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบมา

ที่อยู่        ตำบล หน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

https://goo.gl/maps/ufn5YbXfxXKjGe2X6

วัดจอมเกษ

วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เดิมทีมีชื่อว่า ‘วัดจอมปลวก’ เนื่องจากรอบบริเวณวัดมีจอมปลวกมากมาย ครั้งหนึ่งมีเจ้าจอมเสด็จมาทางชลมารคเพื่อมาบำเพ็ญกุศล และเปลี่ยนนามใหม่ให้กับวัดเป็น ‘วัดจอมเกษ’ ที่นอกจากจะไพเราะขึ้นแล้ว ก็ยังมีความหมายดีขึ้นอีกด้วย ในปีพ.ศ.2312 ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ.2315

ภายในบริเวณวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน ซึ่งมักเรียกว่า ‘หลวงพ่อโต’ โดยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2458 นอกจากนั้น ในวัดยังมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ที่อุโบสถ ต้นโพธิ์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปีถึง 3 ต้น และในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะเก่าแก่สามารถเห็นได้จากหอระฆังเก่า สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน รวมถึงหอสวดมนต์ที่สร้างด้วยไม้

สำหรับท้าวเวสสุวรรณของวัดแห่งนี้ เป็นที่รู้จักในนาม ‘ยักษ์นั่งวัดจอมเกษ’ โดยหลวงพี่เลี้ยง (พระครูใบฎีกาจีระพงษ์ ธีรวโร) ได้เล่าถึงที่มาของการสร้างท้าวเวสสุวรรณว่าเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งท่านได้ยินเสียงแว่วในยามรุ่งสาง ว่าให้สร้างท่านท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาในวัดแห่งนี้ และที่สร้างเป็นยักษ์นั่ง ก็เพราะที่รอบโบสถ์ จะมียักษ์นั่งเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีโดยรอบ สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมัยเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆ ได้ยินเสียงร่ำลือจากชาวบ้านที่ว่าที่วัดจอมเกษยักษ์ดุ ไก่มาก็หาย นกบินมาก็หาย จึงสร้างองค์ท้าวต่างๆ ไว้เพื่อช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนั่นเอง

ที่อยู่        ตำบล ขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

https://goo.gl/maps/BSQi5iqqXGwbQ64W9

วัดป่าดาราภิรมย์

เดิมที ที่นี่เป็นป่าช้าร้างใกล้กับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรจากนครเชียงใหม่ และเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ต่อมา พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ได้ธุดงค์มาทางภาคเหนือ เข้าพำนัก และบำเพ็ญกรรมฐานที่ป่าช้าร้างแห่งนี้ เมื่อชาวบ้านเห็นก็ต่างพากันเลื่อมใสศรัทธา จึงร่วมมือร่วมใจกันสร้างเสนาสนะต่างๆ ถวายเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2481 จนเมื่อปีพ.ศ.2484 เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นทายาทของเจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดินซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักให้แก่วัด วัดป่าดาราภิรมย์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523

ภายในวัด งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรม และศิลปะแบบล้านนา ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน ‘พระสยัมภูโลกนาถ’ พระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะสุโขทัย ส่วนภายในวิหารหลวงอันงดงามประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมมิกราชเจ้าพระเจ้าธรรมจักรพรรดิ์ ซึ่งวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี นอกจากนั้นยังมีมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ และมณฑปพระเจ้าทันใจอีกด้วย

สำหรับท้าวเวสสุวรรณที่วัดป่าดาราภิรมย์นั้น ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าวัด เชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง ผู้คนจึงมักมาบูชา ขอพรด้านการเงิน และที่นี่ยังมีเหรียญองค์ท้าวเวสสุวรรณให้เช่าบูชามาแล้วหลายรุ่นอีกด้วย

ที่อยู่        514 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

https://goo.gl/maps/nUqLBQet5V3amN7QA

วัดสุชน

วัดเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดิมทีถูกใช้เป็นที่ตั้งค่ายในสมัยพระเจ้าตากสิน เพื่อยกทัพไปตีก๊กพระยานครเมื่อปีพ.ศ.2312 โดยก๊กพระยานครนั้นตั้งอยู่ที่บ้านบางค่าย ทำแพตามแนวคลองเพื่อให้ทหารข้ามไปรบ จึงเรียกบริเวณนั้นว่าบ้านทัพข้าม แต่เพี้ยนเสียงเรื่อยมาจนเป็นทัพขาม

ภายในวัด เป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งประดิษฐานสมเด็จพระพุทธชยันตีศรีสุชน พระพุทธรูปปางเสวยวิมุตติสุข ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก สร้างโดยศิลปะสกุลช่าง 4 สมัย คือ เชียงแสน สุโขทัย ศรีวิชัย และอินเดีย

สำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดแห่งนี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก และยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณประจำวันเกิดด้วย

ที่อยู่        120 หมู่ 2 ตำบล สิชล อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช 80120

https://goo.gl/maps/pLNfRjXUmYygVPNN9

น้องมีบุญ พาท่องเที่ยวสุขใจ ไหว้พระ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้ว ขอชวนมาบริจาคเงินทำบุญแบบ E-Donation บำรุงศาสนสถาน สร้างบุญกุศลผ่านแอป SCB EASY กันต่อ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

>> สแกน QR Code ทำบุญทันใจ

>> กด “ยอมรับ” ให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ ให้แก่ กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยรับบริจาค เพื่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

>> ใส่จำนวนเงินบริจาค กดปุ่มยืนยัน เพียงเท่านี้ เงินก็จะถูกส่งไปเข้าบัญชีของวัดโดยตรง

ข้อมูลบริจาคที่ส่งไปกรมสรรพากรจะถูกนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยเราสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลที่บริจาค E-Donation ไปแล้ว ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ง่ายสะดวกทันใจ สายบุญยุคดิจิทัล

สามารถเลือกวัดที่ต้องการทำบุญเพิ่มเติม ผ่านการ สแกน QR Code ได้ที่ >> https://www.scb.co.th/th/personal-banking/other-services/e-donation/e-donation-religious-sites.html

ทำบุญสุขใจ ผ่าน SCB EASY App โดยตรง เลือกวัดที่ต้องการทำบุญ ได้ที่ >> https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/easy-donation.html