บริจาคเท่าไหร่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

สำหรับการบริจาคของท่านผ่าน SCB EASY Application ในครั้งนี้ สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

กดเลือกทำบุญกันได้เลย

บริจาคให้โรงพยาบาล

บริจาคให้มูลนิธิ

บริจาคให้วัด