4 ข้อดี ได้กับได้ เมื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เมื่อพูดถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ฯลฯ เราก็จะนึกภาพของสิ่งก่อสร้างปรากฎขึ้นมาเป็นอันดับแรก ซึ่งถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้น ข้างในอาคารสิ่งก่อสร้างที่สร้างจากอิฐหินปูนทราย คือโอกาสที่เราจะได้มากกว่าตัวบ้านได้ถึง 4 อย่างด้วยกัน

1) ได้เงินออม : กรณีที่เราซื้ออสังหาริมทรัพย์สร้างใหม่ ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่จ่ายกับโครงการระหว่างก่อสร้าง และส่วนที่จ่ายให้โครงการเมื่อสร้างเสร็จ ส่วนที่จ่ายกับโครงการระหว่างก่อสร้าง แบ่งเป็นเงินจอง เงินทำสัญญาที่เป็นเงินก้อน และเงินดาวน์ ซึ่งการส่งเงินดาวน์แต่ละงวดๆ ตามที่โครงการกำหนด เปรียบเสมือนกับการที่แบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมไว้ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย

2) ได้ลดหย่อนภาษี : เมื่อโครงการสร้างเสร็จ ก็มาถึงช่วงที่เราต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ (ราคาอสังหาริมทรัพย์ หักลบเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์) ซึ่งในส่วนนี้ หากเราเลือกที่จะขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงิน ก็นำดอกเบี้ยบ้านไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลประจำปีได้ตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และในปีภาษี 2562 นี้ ค่าใช้จ่ายซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดหลังแรก ยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท โดยมูลค่าบ้าน/คอนโดไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562


3)  ได้ Passive Income :
เมื่อบ้าน/คอนโดสร้างเสร็จ ก็อย่ารอช้ารีบตกแต่งให้พร้อมอยู่ เพราะสมบัติชิ้นนี้ไม่ใช่เพียงที่อยู่ แต่เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ที่เรียกว่า Passive Income ไว้ช่วยจ่ายดอกเบี้ยธนาคารให้เราด้วย ซึ่ง หลักการคิดค่าเช่า นั้น มีสูตรการคำนวณอย่างง่าย 2 แบบ คือ 1. คิดค่าเช่าโดยคำนวณตามตารางเมตร 2. คิดจากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน (Rental Yield) แต่ก็อย่าลืมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าส่วนกลาง ค่าล้างแอร์ ค่าคอมมิชชั่นให้ตัวแทนในการจัดหาคนเช่า ฯลฯ ที่ต้องคิดคำนวณเข้าไปด้วย


4) ได้ผลกำไรส่วนต่าง (Capital Gain)
: ตามสถิติย้อนหลัง 10 ปีที่ราคาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง* เมื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์มาซักระยะหนึ่งจน เราอาจมองทางเลือกที่จะขายสินทรัพย์ออกไปเพื่อให้ได้เงินก้อนมาปลดภาระสินเชื่อแล้วก็ยังได้กำไรส่วนต่าง (Capital Gain) ก้อนใหญ่เป็นดอกผลของเงินที่อดออมลงทุนไป ทั้งนี้ หากต้องการได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% เราจำเป็นต้องถือครองที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีกรณีที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่ให้เราได้มากกว่าเพียงสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ดี ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง การหมั่นหาความรู้ในเรื่องนี้ มองทำเลให้ออก จับโอกาสให้เป็น คนธรรมดาอย่างเราๆ ก็สามารถทำเงินจากอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

* อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา : https://blog.sansiri.com
https://aommoney.com