เตรียมพร้อมออม กับหุ้นกู้ SCBX ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี เปิดจองซื้อ 21 มิ.ย. 2566 - 29 มิ.ย. 2566

เราอยู่ในโลกการลงทุนที่ผันผวนมามากกว่า 3 ปี


นับจากโควิด19 เราเผชิญความผันผวนในตลาดการเงินการลงทุนระดับโลกในทุกๆปี

 • ปี 2563-64 ปิดเมือง ... นโยบายอัดฉีดสภาพคล่อง(QE) และการกดดอกเบี้ยลงต่ำเพื่อสู้วิกฤตโควิด ส่งผลให้สภาพคล่องล้นระบบ การลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกให้ผลตอบแทนดี


 • ปี 2565 การกลับมาเปิดเศรษฐกิจ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่ง ต้องหยุดการอัดฉีดสภาพคล่องแล้วเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ


 • ปี 2566 ผลจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อชะลอเงินเฟ้อ ทำให้ความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอย (Recession) เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว แนวโน้มตลาดหุ้นก็ยังไม่สดใส การลงทุนทางเลือกที่เน้นผลตอบแทนสูง ก็ดูมีความเสี่ยงไม่น้อย

.

เราจะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้?


ในสภาวะที่คาดการณ์ได้ยาก บางช่วงเงินก็ไหลไปลงกับสินทรัพย์เสี่ยงทำให้ปรับตัวขึ้นมากมาย แต่บางช่วงเมื่อนโยบายทางการเงินกลับทิศทาง ทำให้เงินไหลไปลงสินทรัพย์ปลอดภัย ที่เน้นความแน่นอนของเงินต้นพร้อมผลตอบแทนที่ดียอมรับได้ นั่นหมายความว่า นักลงทุนยุคนี้ควรมีสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย ออกแบบมาทั้งเกมรุก และเกมรับ

 • เกมรุก ..คือ สินทรัพย์เสี่ยงสูง คาดหวังผลตอบแทนสูง เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ


 • เกมรับ ... คือ สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง ความเสี่ยงต่ำ ไว้ใจได้ เช่น เงินสด และตราสารหนี้ (หุ้นกู้)


วันนี้มีหนึ่งทางเลือกการลงทุน ที่สามารถให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในภาวะตลาดผันผวนสูง โดยไม่ต้องกังวลว่าตลาดโลกจะเป็นอย่างไร ก็คือ หุ้นกู้ภาคเอกชนชั้นดี ออกโดยบริษัทที่มั่นคง ผลประกอบการดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อยู่ในกลุ่มที่น่าลงทุน มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade นั่นคือ หุ้นกู้บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

.

SCBX (บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) คือกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับประเทศ

 • SCBX ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ สู่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน SCBX มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาว


 • SCBX ขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและการดำเนินงานตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การควบรวมกิจการ (M&A) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น


 • SCBX อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ใกล้ชิดของธนาคารแห่งประเทศไทย

scbx-debenture-01

ธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน SCBX แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก

 • GEN 1: ธุรกิจธนาคาร (82% ของรายได้รวม)  เป็นธุรกิจหลักดั้งเดิมของกลุ่มฯ ประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัททางการเงินที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร


 • GEN 2: บริการทางเงินเพื่อผู้บริโภคและดิจิทัล (13% ของรายได้รวม)  เป็นกลุ่มธุรกิจที่คาดว่ายังมีโอกาสในการเติบโตสูง จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่และบริษัทร่วมทุน เช่น CardX, AutoX, MONIX, SCB ABACUS, และ Alpha X


 • GEN 3: แพลตฟอร์มและสินทรัพย์ดิจิทัล (5% ของรายได้รวม) ลงทุนทำธุรกิจแห่งอนาคตที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เช่น InnovestX, SCB10X, Token X และ Robinhood

* ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566


หลังจากเห็นภาพรวมธุรกิจทั้งหมดกันแล้ว มาดูกันว่า หุ้นกู้ SCBX ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มีรายละเอียดอย่างไร

 • ผู้ออกหุ้นกู้ คือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SCBX”)

 • อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี

 • หุ้นกู้อายุ 4 ปี (ออกหุ้นกู้ 30 มิ.ย. 2566 และ วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 มิ.ย. 2570)

 • ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน (30 มิ.ย.และวันที่ 30 ธ.ค. ทั้งนี้หากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป) ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 ธ.ค. 2566

 • เงินที่จะได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อชําระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท

หุ้นกู้ SCBX นอกจากจะมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ และอายุไม่ยาวเกินไปแล้ว อันดับความน่าเชื่อถือของทั้งบริษัทผู้ออกและตัวหุ้นกู้ที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็อยู่ที่ระดับ “AA+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable) ซึ่งเป็นเกรดลงทุน (Investment Grade)

 

สนใจ...จะซื้อหุ้นกู้ SCBX ได้เมื่อไหร่ ที่ไหน ?

 • การเสนอขายหุ้นกู้ SCBX ครั้งนี้ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-29 มิ.ย. 2566

 • เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาผ่านแอป SCB EASY

 • จองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

โดยผู้ลงทุนที่มีแอป SCB EASY อยู่แล้ว แนะนำให้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ผ่านแอป SCB EASY ไว้ก่อนได้เลยตั้งแต่วันนี้ แล้วรอทำรายการในวันที่เปิดจองซื้อ ซึ่งผู้ลงทุนควรทำรายการจองซื้อในวันเปิดจองซื้อวันแรก คือ 21 มิถุนายน 2566 ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะมีหุ้นกู้ SCBX ไว้ในครอบครอง เพราะจำนวนหุ้นกู้ที่นำออกเสนอขายมีจำกัด ใครมาก่อนจะได้ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SCBX สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

# SCBX
#SCBWealth
# หุ้นกู้SCBX
#SCBEASY