โค้งสุดท้าย สะสมหุ้นกู้คุณภาพดี ก่อน Bond Yield ลง

ในการประชุมของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ไปอยู่ที่ 4.75-5.00% ซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาด รวมทั้งคงแผนการปรับลดขนาดงบดุลได้ตามเดิม พร้อมทั้งคงคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (dot plot) ไว้ที่ 5.00-5.25% สำหรับปี 2566 แต่เพิ่ม dot plot จาก 4.00-4.25% เป็น 4.25-4.50% สำหรับปี 2567


สำหรับ
SCB CIO มองว่า ที่ประชุมฯ น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้ง ในการประชุมเดือน พ.ค. นี้ ส่วนหลังจากนั้นจะคงดอกเบี้ยไปจนถึงปลายปี โดยที่อัตราดอกเบี้ยของ Fed สูงสุด (terminal rate) จะอยู่ที่ 5.00-5.25%


ทั้งนี้ เงินเฟ้อในช่วงสั้นจะยังอยู่ในระดับสูง โดยกรณีกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน OPEC+ ประกาศปรับลดกำลังการผลิตตั้งแต่เดือน พ.ค. นี้ อาจมีผลทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นในระยะสั้น มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อได้ ขณะเดียวกัน ตลาดยังมองไปที่ประเด็นความเสี่ยงด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น จากประเด็นรอยร้าวในภาคธนาคารของสหรัฐฯ ทำให้ เราคาดว่า Fed รวมถึงธนาคารกลางหลักอื่นๆ จะเริ่มส่งสัญญาณหยุดขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 2 


ขณะที่ ช่วงนี้ไปจนถึงกลางเดือน เม.ย. จะมีตัวเลขเศรษฐกิจทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อ และตลาดแรงงาน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้อาจจะออกมาดี ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ปรับขึ้นมาได้  ดังนั้น  จึงถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับการทยอยสะสมตราสารหนี้คุณภาพดี ก่อนที่ Bond Yield จะเริ่มปรับลดลง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 หลัง Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ย


สำหรับ กองทุนตราสารหนี้ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ฟันด์ หรือ MUBOND-A ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยกองทุนนี้ มีนโยบายการลงทุน สอดคล้องกับการคว้าโอกาสโค้งสุดท้ายที่ Bond Yield ปรับตัวขึ้น 

 

1082068391

กองทุน MUBOND-A จะไปลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds US Aggregate Bond ซึ่งเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และหุ้นกู้สหรัฐฯ ที่มีคุณภาพสูง หรือ US High Quality Bond โดยกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 2,000 รายการ เพื่อกระจายความเสี่ยง ช่วยให้พอร์ตลงทุนของกองทุนโดยรวมมีความเสี่ยงลดลง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ


หากผู้ลงทุน มีความสนใจลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตโดยรวม ที่เดิมอาจจะมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นอยู่ค่อนข้างมาก และต้องการลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสด กองทุนนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

คำเตือน


- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ หรือ MUBOND-A มีความเสี่ยงระดับ  4 คือ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ


- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


- ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ. เอ็มเอฟซี)


บทความโดย  SCB CIO Office [คุณจารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ (IC Complex1)/ผู้วางแผนการลงทุน (IP) license no. 114051]


จัดทำวันที่ 5 เมษายน 2566