SCB Trade Finance บริการทุกเรื่องการค้าต่างประเทศ

ในการทำธุรกิจส่งออก/นำเข้า เมื่อผู้ประกอบจองอัตราแลกเปลี่ยนกับทางห้องค้าเงินต่างประเทศแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำธุรกรรมการเงินเพื่อให้การค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณซุนนีล ทาดานี ผู้อำนวยการ Digital Supply Chain & Cross Sales Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แนะนำเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก/นำเข้า


ทาง SCB มีบริการ SCB Business Anywhere ให้ลูกค้าทำธุรกรรมโอนเงินออกต่างประเทศได้อย่างสะดวก รวมถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลูกค้าที่มีธุรกรรมนำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร  ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการทั้ง 2 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้

scb-trade-finance-for-import-export-business-01

1) SCB Business Anywhere


เป็นบริการทำธุรกรรมออนไลน์สำหรับลูกค้าธุรกิจ  สามารถใช้งานทางเว็บบราวเซอร์ และโทรศัพท์มือถือ มีฟังก์ชั่นบริการข้อมูลบัญชี และบริการด้านการจ่ายเงิน

บริการข้อมูลบัญชี

บริการด้านการจ่ายเงิน

· แสดงข้อมูลบัญชีทั้งสกุลเงินบาท และสกุลเงินต่างประเทศแบบ Real Time

· ดูรายการเดินบัญชีระหว่างวันและย้อนหลังได้สูงสุด 13 เดือน

· ดาวน์โหลดรายงานเพื่อกระทบบัญชีได้ทันที

· จ่ายเงินคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

· จ่ายเงินเดือนพนักงาน

· ชำระภาษี เงินสมทบประกันสังคม และค่าสาธารณูปโภค

· โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากต่างประเทศ


โปรโมชั่น SCB Business Anywhere สำหรับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

·  ฟรี! โอนบัญชี SCB และโอนต่างธนาคาร

·  บริการรับฝากเช็คและเงินสด : ลดค่าธรรมเนียมรับฝากเช็คต่างธนาคารข้ามเขต 0.05% (จากค่าธรรมเนียมปกติ 0.10%)

·  ค่าธรรมเนียม E-Payment : กรมสรรพากร 20 บาทต่อรายการ กรมศุลกากร 15 บาทต่อรายการ กรมสรรพสามิตและประกันสังคม ปัจจุบันหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแทนลูกค้า

·  ส่วนลด iCHEQUE Book 50% (จาก 15 บาท เหลือ 7.50 บาทต่อฉบับ)

·  พิเศษค่าธรรมเนียมโอนต่างประเทศ : รับโอนเงินขาเข้า จากเดิม 200-500 บาท เหลือเพียง 100 บาทต่อรายการ, โอนเงินขาออก จาก 550 บาท เหลือ 199 บาทต่อรายการ  รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ +/- 0.05 สำหรับเงินสกุลดอลลาร์ และ +/-0.08 สำหรับสกุลเงินอื่นๆ

· ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินสกุลต่างประเทศ จากบัญชี FCD เข้าบัญชีเงินบาทของตัวเอง/บุคคลอื่นใน SCB

· ฟรี Report & Notification : บริการจัดทำข้อมูลการชำระเงิน Debit Advice/Payment Advice  บริการแจ้งเตือนการชำระเงิน Business Alert

· Top Up FX Confirmation: สำหรับลูกค้าที่มีวงเงิน FORWARD กับ SCB เท่านั้น ทำรายการยืนยันสัญญา FORWARD ผ่านระบบออนไลน์

2) Trade Product


คุณซุนนีลกล่าวถึง Trade Product ที่รองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจส่งออก/นำเข้า ตลอดทั้งกระบวนการการค้าระหว่างประเทศ (Pre-Shipment, Post-Shipment, Payment) ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเงินจากการค้า และมีสภาพคล่องในการทำธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

วิธีการรับชำระเงิน

ผลิตภัณฑ์

ผู้ขาย/ผู้ส่งออก

Advance Payment

Open Account

DP/DA*

LC (Sight/Term)*

- Inward Remittance

- Outward Bills for Collection

- Export Letter of Credit

- Outward Bills under Letter of Credit

- Packing Credit

- Bill Purchase/Discount

ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า

Advance Payment

Open Account

DP/DA*

LC (Sight/Term)*

- Outward Remittance

- Inward Bills for Collection

- Letter of Credit Issuance

- Trust Receipt Financing

- Shipping Guarantee


ในส่วนของ DP (documents against payment) DA (documents against acceptance) และ LC (Letter of Credit) เป็นการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร  ผู้ส่งออกสามารถนำเอกสารมาขอสินเชื่อกับธนาคารได้ ดังต่อไปนี้


· SCB Packing Credit บริการสินเชื่อเพื่อการขายและการส่งออก : เป็นสินเชื่อที่ใช้ในขั้นตอน Pre-shipment โดยผู้ส่งออกนำ PO จากผู้ซื้อในต่างประเทศมาขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำไปผลิตสินค้า เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งแบบสกุลเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมสินค้าตามข้อตกลงการสั่งซื้อจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ภายใต้การชำรเงินแบบ Letter of Credit (L/C) ตั๋วเรียกเก็บเงิน (Bill of Collection : B/C) หรือเงินโอนขาเข้า (Inward Remittance)

ให้บริการ 17 สกุลเงิน เป็นการเสริมสภาพคล่อง รับเงินเข้าบัญชีภายใน 3 ชั่วโมง นับจากธนาคารได้รับเอกสารขอสินเชื่อ สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อ Packing Credit ทางออนไลน์ได้ ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริง

· SCB Outward Bills Discount without Recourse under Letter of Credit บริการรับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายในเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย กับผู้ขายที่ให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อ (Usance L/C)  ใช้ในขั้นตอน Post-Shipment โดย SCB จะรับซื้อเอกสารส่งออกหลังจากที่ธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) ยืนยันการชำระเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ (Accept for Payment at Maturity Date) แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถขายลดเอกสารส่งออกดังกล่าวให้กับ SCB โดยไม่ต้องรอจนถึงวันครบกำหนด (Maturity Date) โดยจะได้รับเงินตามมูลค่าของเอกสารส่งออกหักด้วยดอกเบี้ยคิดลด (Discount Rate) ซึ่ง SCB จะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากธนาคารผู้เปิด L/C หรือความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้เปิด L/C (Country Risk) จนกระทั่งถึงวันครบกำหนดชำระแทนผู้ขาย


จุดเด่นคือรองรับการรับซื้อลดแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย SCB รับความเสี่ยงครอบคลุมธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) มากกว่า 800 ธนาคารในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก โดย SCB ขยายขอบเขตการให้บริการออกไปอยู่เสมอ นับเป็นการขยายโอกาสธุรกิจของลูกค้าไปในประเทศอื่นๆ ด้วย อีกทั้งเป็นบริการที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า โดย SCB รับซื้อเอกสารภายใต้ L/C เพื่อให้ลูกค้าได้รับเงินเร็ว ไม่ต้องรอจนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนหลังส่งสินค้า เป็นการเปลี่ยนลูกหนี้การค้า (Account Receivables) เป็นเงินสดโดยไม่กระทบวงเงิน

· SCB Assignment of Proceeds บริการโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า เพื่อการโอนสิทธิการรับเงินให้กับผู้รับโอน (Assignee) ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข  เป็นบริการในขั้นตอน Post-Shipment โดย SCB ให้บริการโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า (ภายใต้ Letter of Credit หรือตั๋วเงินเรียกเก็บ : Bill for Collection) ตามคำร้องขอของผู้โอน (Assignor :ผู้ขายหรือผู้ส่งออก) เพื่อโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้าไปให้กับผู้รับโอน (Assignee) โดยเป็นการส่งเอกสารเรียกเก็บทางการค้าผ่านธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน เมื่อ SCB ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะนำเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนแบ่งตามการโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า (Assignment of Proceeds) และเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) เข้าบัญชีให้กับผู้โอน

ประโยชน์จากบริการนี้ คือ เป็นโอกาสสำหรับผู้ขายที่กำลังผลิตไม่เพียงพอกับจำนวนสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อสามารถติดต่อผู้ผลิตรายอื่นๆ ในประเทศเพื่อทำการผลิตแทนได้  และผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่เป็นผู้รับโอนมั่นใจว่าจะได้รับเงินแน่นอนเมื่อผู้ซื้อชำระเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า และการโอนสิทธิรับเงินให้กับผู้รับโอน (Assignee) สามารถทำได้หลายราย โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้ซื้อ ช่วยให้หมดปัญหาการจัดทำสัญญาโอนเงินและการชำระเงินค่าสินค้าไปยังผู้ผลิต

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า/ส่งออกสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการการค้าต่างประเทศได้ที่ SCB Business Call Center โทร. 02-722-2222 หรือ LINE Account @scb-biz-ask ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่