เมื่อธุรกิจหลังโควิด-19 จะกลายเป็น ‘No Normal’ ไร้ซึ่งสิ่งปกติ จึงต้องเริ่มคิดใหม่ วางแผนใหม่

ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลังจากต้นปีที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กลับมาอีกครั้ง ได้ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของธุรกิจในประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหลายหน่วยงานต่างก็ประเมินว่าการระบาดของโควิด-19 อาจจะยังอยู่กับประเทศไทยไปอีกอย่างน้อย 1 ปี ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมความรุนแรงของการระบาดในรอบนี้จะไม่มากนัก เนื่องจากภาครัฐมีประสบการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดตามความเสี่ยงเชิงพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากทั้งภาคเอกชนและประชาชนเอง อย่างไรก็ดี หากจะให้สถานการณ์การระบาดคลี่คลายอย่างถาวร คือ ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

covid-19-no-normal-01

อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
 

1. กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นแล้ว ได้แก่ กลุ่มอาหาร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ยางพารา อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ธุรกิจด้านสุขภาพ ไอทีและเทเลคอม เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออกที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว, พฤติกรรม Social Distancing, Work from Home, การซื้อขายสินค้าออนไลน์ และการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น 
 

2. กลุ่มธุรกิจกำลังฟื้น ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ บริการธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหล็กและโลหะ ผลิตภัณฑ์เกษตร พลังงาน รับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มนี้มีทิศทางฟื้นตัวตามทิศทางการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวจากการส่งออกและมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ ถึงอย่างไรก็จะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่มากนัก คงต้องรอการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึงก่อน 
 

3. กลุ่มธุรกิจที่ยังไม่ฟื้น ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอันดับแรกและหนักที่สุด ซึ่งทำให้ลุกลามไปในภาคส่วนอื่นๆ อีกด้วย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และสายการบิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อีกมากที่ยังไม่ฟื้นตัว เช่น ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ บริการส่วนบุคคล การขนส่งทางอากาศ สินค้าแฟชั่น สินค้าบริการและสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลง และจากการระบาดของโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะมีความหวังกับวัคซีน แต่อัตราการฉีดอาจจะยังไม่ทั่วถึงในปีนี้ และหลังจากฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรอความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้กลับมาก่อน จึงจะทำให้เริ่มฟื้นตัวได้ 


นอกจากนี้ การที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาได้ ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภาครัฐ ด้วยการเพิ่มแรงสนับสนุนธุรกิจที่ฟื้นแล้วและกำลังฟื้นให้กลับมาปกติโดยเร็ว สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ภาครัฐสามารถช่วยประคับประคองผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นความลำบากนี้ด้วยการใช้มาตรการช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ เช่น การปล่อยกู้เพื่อเยียวยาให้ธุรกิจรักษาสภาพคล่องไว้ได้ หรือการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับธุรกิจที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ จนกว่าธุรกิจจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง และควรต้องมีนโยบายสนับสนุนเงินตั้งต้นสำหรับให้ดำเนินธุรกิจต่อได้


อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจหลังยุคโควิด-19 จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จะไม่ใช่เป็นแค่ New Normal แต่จะกลับกลายเป็น No Normal คือ การไม่มีสิ่งปกติอีกต่อไป ในทุกธุรกิจจะต้องเริ่มต้นคิดใหม่ วางแผนใหม่ ปรับรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะสามารถมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและสังคม


บทความโดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564


ที่มา : The Standard Wealth