รายละเอียดการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) เป็นการลงทุนเพื่อคาดหวังกระแสเงินสดที่ชัดเจน ตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นการลงทุนที่ไม่ผันผวนจนเกินไป โดยกองทุนประเภทดังกล่าวที่ธนาคารไทยพาณิชย์เสนอขายอยู่ภายใต้การบริหารและจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)

กองทุนตราสารหนี้ประเภทเทอมฟันด์ มีให้เลือกลงทุนได้มากถึง 3 ช่วงอายุโครงการ คือ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการกระแสเงินสดของผู้ลงทุนแต่ละบุคคลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้

คลิกดูรายชื่อกองทุนเทอมฟันด์ ที่ซื้อได้บน SCB EASY App เท่านั้น

คลิกดูรายชื่อกองทุนเทอมฟันด์อื่นๆ

5 จุดเด่นเทอมฟันด์ที่นักลงทุนควรรู้

เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีกำหนดอายุโครงการเอาไว้ชัดเจน
มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
เหมาะกับคนที่ไม่พร้อมลงทุนในหุ้น แต่ก็อยากหาผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก
ซื้อง่าย ลงทุนสะดวก

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ