โอนเงินเข้าบัญชี1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”2. เลือกบัตร Planet SCB

3. เลือก "โอนเงินเข้าบัญชี"4. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้า5. ใส่จำนวนเงิน กด "ตรวจสอบข้อมูล"6. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"