โอนเงินเข้าบัญชี
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เลือกบัตร Planet SCB

 

 

 

3. เลือก "โอนเงินเข้าบัญชี"

 

 

 

4. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้า

 

 

 

5. ใส่จำนวนเงิน กด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"