เปิดใช้งานบัตร Planet SCB
 

 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "บัตรเดบิต & Planet SCB"

 

 

 

3. เลือก "บัตรเติมเงิน"

 

 

 

4. เลือก "เปิดใช้งานบัตรเติมเงิน"

 

 

 

5. ใส่หมายเลขบัตรเติมเงินและกด "เปิดใช้งาน"

 

 

 

6. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก

 

 

 

7. ระบุ PIN อีกครั้ง ให้ตรงกับ ที่ตั้งไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

 

 

 

 

8. เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับ OTP แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

 

 

 

 

9. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

 

 

 

10. เปิดใช้งานบัตรเติมเงินสำเร็จ