ซื้อเงินสกุลต่างประเทศ


1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”


2. เลือกบัตร Planet SCB


3. เลือก "ซื้อเงินสกุลต่างประเทศ"


4. เลือกสกุลเงินที่ต้องการซื้อ
5. ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือของสกุลเงินที่เลือก กด "ซื้อ"
6. ใส่จำนวนเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศที่ต้องการซื้อ และกด "ตรวจสอบข้อมูล"
7. ตรวจสอบข้อมูลและ กด "ยืนยัน"
8. ซื้อเงินสกุลต่างประเทศสำเร็จ