ซื้อเงินสกุลต่างประเทศ
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เลือกบัตร Planet SCB

 

 

 

3. เลือกสกุลเงินที่ต้องการขาย

 

 

 

4. ระบบจะแสดงยอดเงินที่มี กด "ขาย"

 

 

 

5. ใส่จำนวนเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศที่ต้องการขาย กด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"

 

 

 

7. ขายเงินสกุลต่างประเทศสำเร็จ