วิธีสมัครแอป SCB EASY ด้วยบัตร SCB ของคุณ

 


 

 

ข้ันตอนที่ 1

ดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่ App store และ Play store

 

ข้ันตอนที่ 2

เลือก "ใช่" ถ้าคุณเป็นลูกค้า SCB

 

ข้ันตอนที่ 3

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลข Passport หรือ หมายเลขบัตรต่างด้าว และวัน เดือน ปีเกิด กดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 4

ระบุเลขบัตรเอทีเอ็มและรหัสเอทีเอ็ม / เลขบัตรเครดิตและวงเงินบัตรเครดิต / เลขบัตรกดเงินสดและวงเงินบัตรกดเงินสด กดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 5

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

ข้ันตอนที่ 6

เลือกหมายเลขที่รับ OTP และ กดถัดไปเพื่อใส่รหัส OTP ที่ได้รับ

 

ข้ันตอนที่ 7

ตั้งรหัส PIN 6 หลัก กด ถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 8

การสมัครสําเร็จ กด 'ถัดไป' เพื่อเริ่มต้นตั้งค่าการใช้งาน คร้ังแรก

 


 


สามารถดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่


       

สมัครแอป SCB EASY ด้วยช่องทางอื่น

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตรเดบิต, บัตรเครดิต, หรือบัตรกดเงินสด