เช็กยอดสินเชื่อ

ลูกค้าต้องสมัครใช้งานกับ SCB Connect และเพิ่มบัญชีสินเชื่อก่อนการเช็กยอด

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “เช็กยอด/คะแนน”

 

ขั้นตอนที่ 2

กดที่ "ยอดสินเชื่อ

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลสินเชื่อรถยนต์ที่ผูกไว้กับ SCB Connect

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ผูกไว้กับ SCB Connect

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลสินเชื่อบุคคลที่ผูกไว้กับ SCB Connect

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลสินเชื่อธุรกิจที่ผูกไว้กับ SCB Connect