สร้างบาร์โค้ดเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อ

 

ขั้นตอนที่ 1

กด "จ่ายผ่านบาร์โค้ด"

 

ขั้นตอนที่ 2

หน้าจอแสดงรูปบาร์โค้ดสำหรับการชำระค่างวดสินเชื่อ

 

ขั้นตอนที่ 3

สามารถกดปุ่ม แว่นขยาย เพื่อขยายรูปบาร์โค้ด

 

ขั้นตอนที่ 4

หน้าจอแสดงรูปบาร์โค้ดที่ถูกขยายแล้ว