แลก LINE Points ด้วยคะแนนบัตรเครดิต (LINE POINTS Redemption)

ลูกค้าต้องสมัครใช้งานกับ SCB Connect ก่อนแลกคะแนน

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู "เช็ก/แลกคะแนน"

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “แลกคะแนน”

 

ขั้นตอนที่ 3

เปิดใช้งานฟีเจอร์แลกคะแนนบัตรเครดิตและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ขั้นตอนที่ 4

ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP จากนั้นใส่รหัสที่ได้รับ

 

ขั้นตอนที่ 5

เลือก ”แลก LINE POINTS” เลือกจำนวนพ้อยท์ที่ต้องการแลก จากนั้นกด "ตรวจสอบข้อมูล" แล้วกด "ยืนยัน"

 

ขั้นตอนที่ 6

แลก LINE POINTS สำเร็จ