แลก LINE Points ด้วยคะแนนบัตรเครดิต (LINE POINTS Redemption)

ลูกค้าต้องสมัครใช้งานกับ SCB Connect ก่อนแลกคะแนน

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู "เช็ก/แลกคะแนน"

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “แลกคะแนน” และกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ขั้นตอนที่ 3

เปิดใช้งานฟีเจอร์ก่อนแลกคะแนนบัตรเครดิต

 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP

 

ขั้นตอนที่ 5

เลือก ”แลก LINE POINTS” เลือกจำนวนพ้อยท์ที่ต้องการ ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน

 

ขั้นตอนที่ 6

แลก LINE POINTS สำเร็จ