วิธีการขอสำเนาใบแจ้งยอด/ใบเสร็จ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์

 

ขั้นตอนที่ 1

คุยกับมณี > ช่วยเหลือ > ขอเอกสาร หรือ พิมพ์ ขอเอกสาร”

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสินเชื่อบ้าน หรือ รถยนต์

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือก ใบเสร็จรับเงิน

 

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันตัวตนด้วยแอป SCB EASY หรือ OTP

 

ขั้นตอนที่ 5

เลือกบัญชี, เดือนที่ต้องการ หรือ ระบุ e-mail (กรณีต้องการรับทาง e-mail เพิ่มเติม)

 

ขั้นตอนที่ 6

ยืนยันการทำรายการ

 

ขั้นตอนที่ 7

รับ Link เอกสารทาง SCB Connect หรือ ทาง e-mail (ถ้าระบุ)

 

ขั้นตอนที่ 8

กดเพื่อเปิดเอกสาร ด้วย Password วัน เดือน ปีเกิดของคุณ