การให้สินเชื่อผ่านแชทบอท (Digital Lending)

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “ข้อมูลผลิตภัณฑ์”

 

ขั้นตอนที่ 2

กด “สินเชื่อ”

 

ขั้นตอนที่ 3

เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการ

 

ขั้นตอนที่ 4

หน้าจอแสดงสินเชื่อต่าง ๆ สามารถเลือกอ่านรายละเอียดและสมัครได้