การให้สินเชื่อผ่านแชทบอท (Digital Lending)

 

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "คุยกับมณี"

 

ขั้นตอนที่ 2

กด "เงินก้อนพร้อมใช้"

 

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "ไม่มีบัตร ขอสินเชื่อ"

 

ขั้นตอนที่ 4

หน้าจอแสดงสินเชื่อต่าง ๆ สามารถเลือกอ่านรายละเอียดและสมัครได้