ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต

 

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ "สิทธิพิเศษบัตร"

 

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม "ดูสิทธิพิเศษบัตรของฉัน"

 

ขั้นตอนที่ 3

หน้าจอแสดงข้อมูลสิทธิพิเศษของบัตรที่เลือก

 

วิธีดูสิทธิพิเศษบัตรอื่น ๆ

พิมพ์ "สิทธิพิเศษบัตรอื่น ๆ" หรือ กดปุ่ม "ดูบัตรอื่น" จากขั้นตอนที่ 3