เช็กยอดบัตรเครดิต/สินเชื่อหมุนเวียน

ลูกค้าต้องสมัครใช้งานกับ SCB Connect และเพิ่มบัตรเครดิตก่อนการเช็กยอดบัตรเครดิต

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “เช็กยอด/คะแนน”

 

ขั้นตอนที่ 2

กดที่ "ยอดบัตร"

 

ขั้นตอนที่ 3

ข้อมูลบัตรที่ผูกไว้กับ SCB Connect จะถูกแสดงบนหน้าจอ