ตรวจสอบรายการใช้จ่าย

 

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "รอบบิลล่าสุด"  เพื่อดูรายการใช้จ่ายบัตรในรอบบิลล่าสุด หรือ กดปุ่ม "รอเรียกเก็บ" เพื่อดูรายการใช้จ่ายที่จะถูกเรียกเก็บเงินในรอบบิลถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 2

หน้าจอแสดงรายการรอบบิลล่าสุด

 

ขั้นตอนที่ 3

หน้าจอแสดงรายการรอเรียกเก็บ