เปิดใช้งานบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

ลูกค้าต้องสมัครใช้งานกับ SCB Connect ก่อนการเปิดใช้งานบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

 

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ "เปิดใช้งานบัตร" มณีจะแนะนำขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรผ่าน SCB Connect แล้วกดที่ "ต้องการเปิดใช้งานบัตร"

 

ขั้นตอนที่ 2

กดในรูปที่คำว่า "คลิก"

 

ขั้นตอนที่ 3

ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP จากนั้นใส่รหัสที่ได้รับ

 

ขั้นตอนที่ 4

ใส่ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

 

ขั้นตอนที่ 5

กดปุ่ม "ยืนยัน" หลังจากตรวจสอบข้อมูล

 

ขั้นตอนที่ 6

เปิดใช้งานบัตรใหม่สำเร็จ กดต้องการ เพื่อรับบริการแจ้งเตือน ฟรี

 

ขั้นตอนที่ 7

หน้าจอยืนยันการเปิดรับการแจ้งเตือนสำเร็จ