วิธีชำระยอดปิดสัญญาโดย SCB EASY APP (Car Loan Payment Via SCB EASY App)

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “เช็กยอด/คะแนน”

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “ยอดสินเชื่อ”

 

ขั้นตอนที่ 3

กด “ดูบัญชีสินเชื่อของฉัน”

 

ขั้นตอนที่ 4

กด “คลิกที่นี่เพื่อดูยอดปิด”

 

ขั้นตอนที่ 5

ระบบจะแสดงยอดปิดบัญชี ณ วันที่ตรวจสอบยอด โดยรวมส่วนลดชำระปิดบัญชีก่อน กำหนด และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งลูกค้าสามารถกดจ่ายผ่าน SCB EASY App เพื่อชำระปิดสินเชื่อ

 

ขั้นตอนที่ 6

ระบบจะนำท่านเข้าสู่เมนูชำระสินเชื่อรถยนต์บน SCB EASY App

 

 

ขั้นตอนที่ 7

เลือกเมนู “ปิดยอด” จากนั้นระบบจะแสดงยอดปิดบัญชี ณ วันที่ตรวจสอบยอด โดยรวมส่วนลดชำระปิดบัญชีก่อนกำหนด และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนที่ 8

ระบบแจกแจงรายละเอียดยอดปิดบัญชี โดยจะแสดงยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนกรอบสีม่วง คือ ยอดปิดบัญชี ณ วันที่ตรวจสอบกรอบสีเหลือง คือ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

 

ขั้นตอนที่ 9

หน้าจอจะแสดงว่า “จ่ายสินเชื่อสำเร็จ”