วิธีตรวจสอบสถานะสัญญา (Car Loan Paid Off)

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “เช็กยอด/คะแนน”

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “ยอดสินเชื่อ”

 

ขั้นตอนที่ 3

กด “ดูบัญชีสินเชื่อของฉัน”

 

ขั้นตอนที่ 4

หากสัญญาถูกปิดเรียบร้อย ระบบจะแสดงคำว่า “ชำระครบแล้ว”