วิธีตรวจสอบยอดปิดสัญญา (Car Loan Balance)

 

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “เช็กยอด/คะแนน”

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “ยอดสินเชื่อ”

 

ขั้นตอนที่ 3

กด “ดูบัญชีสินเชื่อของฉัน”

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือก คลิกที่นี่เพื่อดูยอดปิดบัญชี

 

ขั้นตอนที่ 5

ระบบจะแสดงยอดปิดบัญชี ณ วันที่ตรวจสอบยอด โดยรวมส่วนลดชำระปิดสัญญาก่อนกำหนด และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี)