นักวางแผนการลงทุนอิสระ อาชีพสร้างรายได้เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

ปัจจุบันหลายๆ คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่างก็ต้องการทำงานที่มีอิสระในชีวิต และมีความเป็นมนุษย์เงินเดือนน้อยลง ทำให้ฟรีแลนซ์มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองฝัน และจัดการเวลาชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการ ซึ่งนอกจากเวลาแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือการหารายได้ที่สามารถทดแทนกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละเดือนได้ ในวันนี้จะขอพาไปรู้จักอาชีพอิสระในสายงานการเงินที่เรามักจะเรียกกันหลากหลาย โดยจะขอพูดถึง นักวางแผนการลงทุนอิสระ (Independent Investment Planner: IIP) ซึ่งนอกจากกลุ่มฟรีแลนซ์ กลุ่มบุคคลที่เกษียณแล้วหรือใกล้เกษียณก็ต่างให้ความสนใจในอาชีพนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่จะเป็น IIP ได้นั้น มักจะกำหนดให้เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ปัจจุบันไม่ได้สังกัดเป็นพนักงานประจำสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นบริษัทประกัน เพียงมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant (IC) License หรือใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน Investment Planner (IP) License ซึ่ง IIP จะมีหน้าที่ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการผู้แนะนำการวางแผนการลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ สร้างความมั่นใจและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้แก่นักลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

โดยหลักๆ แล้ว IIP จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น และมีไอเดียกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นคุณสมบัติหลัก รวมถึงต้องมีการวางแผนงานอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ดี เพราะจะต้องจัดการงานต่างๆ ด้วยตัวเองเป็นหลัก นอกจากค่าตอบแทนที่ IIP สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักหรือรายได้เสริมแล้ว แต่ถ้ามีความขยันรายได้อาจจะดีกว่าอาชีพประจำ เพราะมีเวลาในการจัดสรรเวลา และพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บางบริษัทยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มให้อีกเมื่อทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น โปรแกรมศึกษางานทั้งในและต่างประเทศ, การฝึกอบรมทักษะต่างๆ,  สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนา และโอกาสในการเข้าร่วมชมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากการคำนึงถึงรายได้แล้ว การที่จะเป็นนักวางแผนการเงินที่ดีนั้น มีอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ‘ความไว้วางใจ’ ที่จะต้องสร้างให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจ และใช้บริการ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้ว อาจทำให้เกิดการบอกต่อไปยังลูกค้าคนอื่นๆ อีกด้วย

สำหรับ บลจ.ไทยพาณิชย์ ก็มีทีม IIP เป็นผู้แนะนำการวางแผนการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันได้เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อโอกาสในการสร้างรายได้เทียบเท่าอาชีพประจำ ไม่ว่าจะทำแบบเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริม ด้วยส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการขายในระดับบุคคล และยังสามารถเพิ่มรายได้อีกขั้นด้วยการสร้างระบบทีม เพื่อช่วยเหลือและผลักดันกันภายในทีม เพื่อที่จะได้รับค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือสนใจเข้าร่วมเป็นนักวางแผนการลงทุนอิสระได้ที่ https://scbam.info/2NQcihn

บทความโดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่  7 เมษายน 2021

ขอบคุณข้อมูลจาก The Standard Wealth