“ทุนประกัน” กับ “เบี้ยประกัน” คนละคำ..อย่าจำสับสน

หลายๆคนที่กำลังสนใจจะทำประกันชีวิตและเริ่มศึกษาข้อมูลอยู่ อาจจะเริ่มสับสน จนถึงปวดหัวกับภาษาที่ใช้ในวงการประกันและรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เนื่องจากมีศัพท์ มีภาษาต่างๆ ที่ไม่คุ้นหู หลายๆ คำก็ดูคล้ายกันจนเกิดความสับสน เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน หรือเข้าใจความหมายสลับกันไปก็มี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคำว่า ทุนประกัน กับ เบี้ยประกัน วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจความหมายและความแตกต่างของทั้งสองคำซึ่งถือเป็นศัพท์เบื้องต้นที่จำเป็นต้องเข้าใจก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิต


ทุนประกัน คือ


จำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ในกรณีครบกำหนดสัญญา หรือเสียชีวิต (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรับประกัน)


เบี้ยประกัน คือ


จำนวนเงินที่จ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อ ความคุ้มครอง โดยจ่ายเป็นงวดๆ อาจเป็นรายเดือนหรือรายปี จนครบกำหนดสัญญา (ตามที่ตกลงในเงื่อนไขการชำระเบี้ย) โดยปกติค่าเบี้ยประกันจะมีจำนวนเงินเท่ากันทุกงวดจนครบสัญญา

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นขอยกตัวอย่างดังนี้


คุณสมหญิง อายุ 40 ปี ทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตด้วยทุนประกันชีวิต 2 ล้านบาท โดยจ่ายเบี้ยประกันปีละ 45,000 บาท จำนวน 20 ปี ในเวลาต่อมา คุณสมหญิงประสบอุบัติเหตุรถชนจนทำให้เสียชีวิตเมื่ออายุ 50 ปี


ในกรณีนี้ผู้รับผลประโยชน์ของคุณสมหญิงจะได้รับ ทุนประกันชีวิต 2 ล้านบาท ตามที่ได้ตกลงทำประกันไว้กับบริษัทประกันชีวิต(ทั้งนี้การเสียชีวิตจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย)

สรุปง่ายๆ ทุนประกันคือเงิน (ความคุ้มครอง) ที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ส่วนเบี้ยประกันคือ เงินที่เราต้องจ่ายให้บริษัทประกันชีวิตนั่นเอง ปกติทุนประกันและเบี้ยประกันจะมีการแปรผันตามกัน หมายความว่ายิ่งทุนประกันยิ่งสูง เบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีก็จะสูงตาม กล่าวคือถ้าเราต้องการความคุ้มครอง (ทุนประกัน) ที่มากขึ้น เราก็ต้องจ่ายเงิน (เบี้ยประกัน) ให้บริษัทประกันมากขึ้นนั่นเอง


ประกันไม่ใช่เรื่องยาก ค่อยๆ ศึกษาและทำความเข้าใจหรือขอคำปรึกษาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ ประกันจะเป็นหลักประกันที่จะสร้างความอุ่นใจ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุ ขาดรายได้ เรายังมีความคุ้มครองจากประกันที่ทำให้เราใช้ชีวิตต่อได้แบบไม่สะดุด เตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์เริ่มทำประกันที่เหมาะกับความต้องการของคุณตั้งแต่วันนี้ขอบคุณข้อมูลจาก SCBLIFE