เที่ยวหนองหารหลวง วัฒนธรรมโชติช่วง สกลนคร

"สกลนคร" อีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมมีชื่อว่า เมืองหนองหารหลวง เป็นเมืองอายธรรมเก่าแก่มานานนับพันๆ ปีตั้งแต่ยุคสมัยขอม และเต็มไปด้วยมรดกทางศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ วัดวาอาราม และพระธาตุมากมาย แต่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่นี้ ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆ ซ่อนตัวกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด เหมือนเช่นคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”


พระธาตุเชิงชุม

ใครก็ตามถ้ามีโอกาสมาสกลนคร มักจะมุ่งตรงไปกราบนมัสการพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณเป็นอันดับแรก พระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม มีความสูงประมาณ 24 เมตร บริเวณยอดฉัตรทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท โดยสร้างครอบรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ด้วยกันคือ พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม จึงว่ากันว่า จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชาพระธาตุที่สร้างครอบรอยพระบาทพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ที่พระธาตุเชิงชุมแห่งนี้

นอกจากนั้น ภายในวิหารของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวสกลนครเป็นอย่างยิ่ง มีพระอุโบสถหลังเดิมสร้างด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างไทยและลาว โดยในวันขึ้น 9 ค่ำถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือนยี่ของทุกปี จะมีงานประจำปีจัดขึ้นเพื่อนมัสการพระธาตุเชิงชุม โดยในวันก่อนออกพรรษาหนึ่งวัน ชาวสกลนครจะมีการจัดประเพณีที่ยิ่งใหญ่ คือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยนำขี้ผึ้งมาตกแต่งเป็นปราสาทแล้วนำมาถวายยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแห่งนี้ด้วย

ที่ตั้ง ถนนเจริญเมือง ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


วัดป่าสุทธาวาส

วัดนี้เป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสกลนคร เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นวัดที่จำพรรษาและมรณภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาบริเวณพื้นที่ที่ท่านมรณภาพ โดยพิพิธภัณฑ์มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์รูปแบบเรียบง่ายสะท้อนถึงวัตรปฏิบัติของท่าน ภายในมีรูปหล่อหุ่นขี้ผึ้งในท่านั่งสมาธิเหมือนองค์จริง ด้านหน้ามีอัฐิธาตุที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว เครื่องอัฐบริขาร รวมถึงประวัติตั้งแต่เกิดจนมรณภาพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบสักการะและศึกษาถึงแนวการดำเนินชีวิตที่สงบเรียบง่ายของครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

นอกจากนั้น ภายในวัดยังมีเจดีย์จันทสารเจติยานุสรณ์ หรือเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร เกจิอาจารย์แห่งภาคอีสานที่คนเคารพศรัทธาด้วย และมีอุโบสถที่สวยงามตามแบบไทย วัดนี้จึงมักเป็นที่ถูกใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาอยู่เสมอ และครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนก็เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ด้วย

ที่ตั้ง ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน เป็นพระตำหนักหนึ่งในสามแห่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ โดยเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สำหรับสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ด้วยพระองค์เองจากการใช้แผนที่ทางอากาศ และการเสด็จสำรวจเส้นทางโดยรอบเป็นการประกอบการตัดสินพระทัย ซึ่งแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีแดงอันเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงถือว่าเป็นการสร้างพระตำหนักบนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาก

ภายในเขตพระราชฐานเรียกรวมๆ ว่า หมู่พระตำหนัก พระตำหนักประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก รูปแบบอาคาร 2 ชั้นขนาดไม่ใหญ่โต สไตล์การตกแต่งเรียบง่ายคลาสสิก แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ บริเวณรอบๆ พระตำหนักจะร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพรรณทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ท้องถิ่น เช่น ดุสิตา มณีเทวา และทิพย์เกสร ซึ่งจะมีให้ชมช่วงฤดูหนาว เป็นที่ชื่นชอบของคนรักต้นไม้ โดยพระตำหนักแห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เมื่อไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์มาประทับ ทางสำนักราชเลขาธิการพระราชวังจะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่นตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานและภูผายล เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดสกลนคร มีอายุนับร้อยปี สร้างบนภูเขาหินทราย มีการจัดสร้างเจดีย์ทองบนหินทรายขนาดใหญ่ ภายในวัดเต็มไปด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินทรายอันแสนวิจิตร เช่น รูปพระพุทธสีหไสยาสน์ รูปพระพุทธรูปหลายปาง เรื่องราวพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รอยพระบาทจำลอง และรูปต่างๆ อีกมากมาย ในอดีตเคยมีเกจิอาจารย์มาจำพรรษาปฏิบัติธรรมหลายรูปด้วยกัน อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น

เจ้าอาวาสวัดปัจจุบันได้พัฒนาวัดให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ และตรงพื้นที่ที่ทางวัดจัดให้เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปนั้น สามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศาอีกด้วย

ที่ตั้ง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ตรงข้ามบึงหนองหาร ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นับเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 50 ไร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 มีบัวหลากหลายสายพันธุ์สีสันสวยงามแตกต่างกันไป บัวหายากจากทั่วประเทศและอีกหลายประเทศ รวมถึงพันธุ์ไม้น้ำให้ชมกว่า 300 สายพันธุ์อย่างใกล้ชิด

มาช่วงเช้าหรือเย็นแดดจะไม่ค่อยร้อน แต่ซีนเด็ดจะอยู่ช่วงเวลาสายๆ ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไปเพราะดอกบัวจะบานทั่วหนองน้ำ บรรยากาศดีทีเดียว ภายในบึงจะจัดเป็นโซนบัวแต่ละชนิด สามารถเดินตามสะพานไม้ชมได้อย่างใกล้ชิดทั่วทั้งสระบัว หากเดินเหนื่อยแดดร้อนก็นั่งพักตามศาลากลางบึงบัวได้เลย นั่งเล่นรับลมเย็นๆ ชมบัวเพลินๆ ไม่ต้องรีบร้อน ถ้าเดินต่อเข้าไปอีกไม่ไกลนักก็จะเป็นส่วนของบัวกลางคืน ซึ่งทางเดินจะเป็นคันดิน ถ้าไม่อยากเดินจะเช่าจักรยานมาปั่นชมก็ได้ แต่อุทยานบัวฯ เปิดให้ชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ทะเลสาบหนองหาร

หนองหารถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด ต้องเรียกว่าแสนจะกว้างใหญ่ไพศาลมากประหนึ่งทะเลสาบเลยทีเดียว หนองหารเป็นแหล่งรับน้ำจากลำน้ำต่างๆ หลายสายด้วยกัน จึงเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวสกลนครและคนต่างถิ่นมาอย่างยาวนาน

รอบๆ ทะเลสาบหนองหารจะมีชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ด้วยโดยมีอาชีพทำประมง ถ้าเราไปเที่ยวก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ ทะเลสาบหนองหารประกอบด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่างๆ มากกว่า 30 เกาะด้วยกัน เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะในตำนานมีโบสถ์โบราณตั้งอยู่ เนื่องจากเกาะแห่งนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยจึงเงียบสงบเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงเกาะอื่นๆ ก็จะมีต้นไม้ใหญ่เล็กขึ้นเต็มไปหมด มีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่


น้ำในทะเลสาบหนองหารจะใสสะอาด มองเห็นสาหร่ายสีทอง และปลาว่ายวนไปมา นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าไปเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงยามเย็นแดดร่มลมตกพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าสะท้อนกับพื้นน้ำสวยงามโรแมนติกมาก การจะเที่ยวหนองหารให้สนุกนั้นเราควรเช่าเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ หรือจะปั่นจักรยานเล่นรอบๆ ก็เพลินไปอีกแบบ

ที่ตั้ง อำเภอเมือง อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร


ชุมชนโบราณหมู่บ้านท่าแร่

หมู่บ้านท่าแร่เป็นชุมชนคาทอลิกที่อพยพมาจากเวียดนาม มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย จึงมีการสร้างอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล โบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายเรือโนอา เพื่อระลึกถึงการอพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในท่าแร่นี้ด้วย ใกล้ๆ โบสถ์จะเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของท่าแร่ มีอาคารบ้านเรือนโบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนามที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่หลายหลังด้วยกัน

ที่ไม่ควรพลาดไปชมคือ บ้านโบราณ 100 ปีทั้ง 3 หลัง หลังแรกคฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์ เป็นเรือนโบราณขององเด หรือนายคำสิงห์ อุดมเดช อีกตึกใกล้ๆ กันเป็นเรือนโบราณขององเลื่อน เตรื่อง โสรินทร์ เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนามโดยไม่ใช้ปูนซีเมนต์ก่อสร้าง แต่ใช้ปูนขาวผสมกับทราย ยางบง และน้ำอ้อยแทนปูนซีเมนต์ และอีกหลังห่างกันไปหน่อยเป็นเรือนโบราณของนายหนู ศรีวรกุล และนางหนูนา อุปพงษ์ซึ่งเป็นบุตรของพระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองสกลในเวลานั้น บ้านหลังนี้หลังถูกไฟไหม้ก็ถูกทิ้งร้างแต่ยังมีร่องรอยความสวยงามให้เห็นอยู่ ส่วนร้านที่อยากให้แวะคือ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตึกโบราณหลังโบสถ์ กับร้านกาแฟเก๋ๆ ชื่อวราคาเฟ่ ที่ขายเครื่องดื่มร้อนเย็นและขนมฝรั่งต่างๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ คฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์ จุดนี้ตอนเย็นจะเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยคลาสิกย้อนยุคมากๆ โดยเฉพาะวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัดงานเทศกาลแห่ดาวคริสมาสต์เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของท่าแร่เลยทีเดียว

ที่ตั้ง ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


อุทยานแห่งชาติภูพาน

ถ้านึกถึงสกลนครจะต้องนึกถึงสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดนั่นคือเทือกเขาภูพาน มาสกลแล้วควรไปสัมผัสให้ใกล้ชิดสักครั้งหนึ่งถึงจะเรียกว่ามาเยือนถึงถิ่นจริงๆ อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัดมากๆ ไปมาสะดวก

อุทยานแห่งชาติภูพานมีพื้นที่ครอบคลุมเทือกเขาภูพานทั้งอำเภอพรรณานิคม อำเภอเมือง อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และ อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปเช็กอินสุดๆ โดยเฉพาะคนรักธรรมชาติ นับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามอันเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติรายล้อมเต็มไปหมด มีลักษณะเป็นภูเขาหินทราย เป็นแหล่งกำเนิดลำธารและห้วยต่างๆ มากมาย จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีหลายแห่งด้วยกัน คือ ผานางเมิน ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ที่ผานี้ ลานสาวเอ้ผาหินธรรมชาติที่แปลกตา พระธาตุเพ็ก น้ำตกคำหอม น้ำตกห้วยใหญ่ น้ำตกปรีชาสุขสันต์ น้ำตกแก้งกระอาม โค้งปิ้งงู ถ้ำ ทุ่งดอกไม้ อากาศดี วิวสวย ได้ชาร์จพลังกันอย่างเต็มที่

ที่ตั้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


หมู่บ้านทำเกลือ

หมู่บ้านทำเกลือของจังหวัดสกลนคร อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิถีธรรมชาติแบบดั้งเดิม ด้วยที่นี่เป็นแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้ ชาวสกลจึงไม่เคยนำเข้าเกลือจากจังหวัดอื่นมีแต่ส่งออกขายไปทั่วประเทศ

ซึ่งจะเป็นการทำเกลือแบบโบราณที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคน ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน โดยจะสูบน้ำเกลือจากใต้ดินลึกประมาณ 150 เมตร แล้วนำมาต้มในบ่อเกลือจนเป็นเกลือสินเธาว์ ซึ่งใช้วิธีการเช่นเดียวกับในอดีต นอกจากทำเกลือสินเธาว์แล้ว คนแถวนี้ยังทำฟืมทอผ้า (อุปกรณ์สำหรับทอผ้า) และทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมด้วย

ที่ตั้ง ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

จุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้มาจากในหมู่บ้านกุดนาขาม น้ำมักจะท่วมในฤดูฝน น้ำขาดแคลนในฤดูแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ชาวบ้านจึงได้ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำสำหรับทำการเกษตร


ในคราวเดียวกันนั้น เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม ทำให้ทรงทราบถึงความสามัคคีของชาวบ้าน พระองค์จึงทรงชักชวนชาวบ้านให้หันมาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ เกิดเป็นโครงการป่ารักษ์น้ำบ้านกุดนาขาม และทรงได้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดรายได้กับคนในชุมชนนี้ จนกระทั่งราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นชุมชนตัวอย่างของจังหวัดสกลนคร

ปัจจุบันบ้านกุดนาขามได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์การผลิตสินค้าที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง อาทิ เครื่องเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานจักสานผักตบชวา ผ้าไหม และผ้าฝ้าย เป็นต้น เป็นการผลิตสินค้าแบบแฮนด์เมด และขั้นตอนการทำที่ละเอียดสวยงาม จนกระทั่งเป็นสินค้าส่งออกของจังหวัดไปตามที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ


สามารถมาเที่ยวชม เข้าร่วมกิจกรรรมเวิร์คช้อปการทำแก้วเซรามิก และเลือกซื้อหาสินค้าได้ตั้งแต่ วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 042 709 162

ที่ตั้ง ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


ถนนคนเดิน ผ้าคราม

ถนนสายนี้อยู่บริเวณย่านเมืองเก่าของสกลนคร แถวๆ หน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ผ้าย้อมครามเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำพืชโบราณเช่น ต้นคราม มาทำเป็นสีย้อมผ้าแบบธรรมชาติ เมื่อสวมใส่แล้วจะรู้สึกเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนผ้าที่ใช้สารเคมีย้อม และมีการถ่ายทอดความรู้นี้จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆ ใครที่ชื่นชอบผ้าย้อมครามขอแนะนำให้มาเดินถนนสายนี้รับรองต้องตื่นตาตื่นใจกับฝีมือของชาวสกลสุดยอดฝีมือของคนทำผ้าย้อมคราม โดยแต่ละครัวเรือนจะนำสินค้ารูปแบบต่างๆ อันมีเอกลักษณ์ของตนมาวางขายกันเต็มไปหมด น่าซื้อหาจับจองเป็นเจ้าของมากมาก ทั้งผ้าซิ่น ผ้าพันคอ เสื้อ กระโปรง กางเกง กระเป๋า รองเท้า หมวก สมุดโน้ต และอีกหลากหลายอย่าง ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน เป็นการกระจายรายได้ที่ดี ได้ของสวยของดีมาครอบครอง แถมยังได้อุดหนุนคนไทยด้วยกัน

นอกจากการช้อปปิ้งแล้ว ยังมีการสาธิตการทำผ้าย้อมคราม มีการละเล่นดนตรีพื้นบ้านให้เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินด้วย ถนนผ้าย้อมครามจะมีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ แม่ค้าจะเริ่มมาตั้งแผงขายประมาณบ่ายสามโมงเย็นถึงสองทุ่ม แต่ถ้าใครไปวันธรรมดาก็สามารถหาซื้อผ้าย้อมครามตามร้านค้าในเมืองตามหมู่บ้านต่างๆ ได้เหมือนกัน เพราะจังหวัดนี้มีผ้าย้อมครามเกือบทุกพื้นที่ บางหมู่บ้านของจังหวัดสกลนครเขาว่ากันว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าย้อมครามให้กับแบรนด์ดังของญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีด้วย เพราะทุกขั้นตอนทำจากธรรมชาติ ฝีมือปราณีตสวยงาม ผ้าย้อมครามของสกลจึงขึ้นชื่อไปทั่วโลก

ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ร้านอาหารแนะนำในสกลนคร


ร้าน Much More Café
คาเฟ่ดีไซน์สไตล์ลอฟท์ ที่ Box Zone ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร บริการอาหารสารพัดเมนู ตั้งแต่ข้าวไข่ข้นที่กินคู่กับท้อปปิ้งรสชาติเยี่ยมอย่าง ไก่ป๊อปต้มยำ หมูทงคัตสึ มันกุ้งเกาหลี ผัดพริกแกง ฯลฯ ใครชอบซดน้ำซุปร้อนๆ ขอให้สั่งต้มแซ่บเล้ง อร่อยจี๊ดถูกใจ  อีกอย่างที่พลาดไม่ได้ คือ “สเต็กซี่โครงไดโนเสาร์” เมนู signature ที่ทางร้านตั้งใจปรุงด้วยซอสรสแซ่บสูตรพิเศษ เป็นการฟิวชั่นอาหารฝรั่งให้ได้รสชาติถูกใจคนชอบแนวอาหารอีสาน

ในส่วนของหวานขอแนะนำ “ดาร์กบราวนี่เสิร์ฟคู่ไอศกรีม” กินหวานๆ เย็นๆ ชื่นใจ ใครชอบแบบครีมๆ ก็มี “ปังเย็นวิปบราวนี่” หวานมันอร่อยเสิร์ฟพร้อมบราวนี่แป้งนุ่มละมุนลิ้น  แล้วยังมีปังเยิ้มลาวา ปังย่างเนยนม ไอศกรีมปั่นนมสด ฯลฯ

เวลาเปิดปิด : 11.00 – 21.00 น.

ร้าน เตี๋ยวโฟอินดี้ ร้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีบขส.ใหม่สกลนคร  ชาวสายเส้นต้องลองเมนูยอดนิยมอย่างเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำลูกชิ้นปลา รสชาติเข้มข้นถึงใจ ลูกชิ้นปลาแท้ 100% จากเยาวราช ถ้าเป็นสายแข็งก็สั่งต้มยำทรงเครื่องมากินซี้ดซ้าดกันเลย ยังมีเตี๋ยวหมูน้ำตก เกาเหลาหมูน้ำตก เอาใจสายเตี๋ยวเรือ และมีเตี๋ยวหมูยำแห้งสูตรโบราณ  แต่ถ้าใครชอบรสอ่อนก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใส ที่อร่อยด้วยน้ำซุปกระดูกหมูหอมกรุ่น แล้วยังมีเกาเหลาโฟ เกาเหลาน้ำใส เกาเหลาต้มยำ กินกับหมูสะเต๊ะเป็นจานเคียง แกล้มลูกชิ้นปลาแท้ลวกจิ้ม ฟินๆ กันไปเลย

เวลาเปิดปิด : 09.00 – 19.00 น.

ร้านบ้านน้อย 2018 เป็นอาหารพื้นบ้าน จิ้มจุ่ม ปิ้งย่าง ยำ ผัด ย่าง ลาบ ก้อย ต้ม รสชาติจัดจ้านถึงใจ เมนูเด็ดอย่าง จิ้มจุ่มน้ำสมุนไพร หมูกระทะ ตับหวาน ไส้ย่าง ฯลฯ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ คัดมาอย่างดี ทั้งเนื้อขุนโพนยางคำ เนื้อน่องลาย เนื้อขาลายแก้ว หมู ฯลฯ กินอร่อยกับน้ำจิ้มสูตรมะขาม น้ำจิ้มงา น้ำจิ้มแจ่วขม สูตรพิเศษของทางร้าน อิ่มอร่อยในบรรยากาศสบายๆ

เวลาเปิดปิด : 17.00 – 23.00 น.