Metaverse มีอะไรน่าสนใจ

Metaverse คือ นวัตกรรมที่สร้างและผสานสภาพแวดล้อมของโลกจริงที่เราอยู่เข้ากับโลกเสมือนจริง จนกลายเป็น “ชุมชนโลกเสมือนจริง” ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาศัยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ช่วยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อให้กลายเป็นพื้นที่โลกเดียวกัน


ปัจจุบัน Metaverse กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น การประชุมออนไลน์ที่เริ่มมีรูปแบบเหมือนนั่งประชุมจริงๆ, การชมคอนเสิร์ตออนไลน์, การจัดนิทรรศการเสมือนจริง, การผ่าตัดทางไกล, การเล่นเกมแบบ 3D เป็นต้น (ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน)


ปัจจุบันบริษัททั่วโลกพยายามที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เรียกว่า Metaverse ขึ้นมา ซึ่ง Grayscale Investments บริษัทลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ประเมินว่า Metaverse จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้นับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กลุ่มวาณิชธนกิจ Jefferies เชื่อว่าการลงทุนใน Metaverse จะเหมือนกับการลงทุนในยุคแรกของอินเทอร์เน็ต


การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นับเป็นตัวเร่งให้เกิด Metaverse เร็วขึ้น เพียงในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ภูมิทัศน์ของโลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาของ Bain & Co คาดการณ์ว่าในปี 2564 ประชากร 70 ล้านคน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นผู้บริโภคดิจิทัล และเกือบแปดในสิบคนของประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป จะกลายเป็นผู้บริโภคดิจิทัล


พัฒนาการแบบไฮบริดของโลกออนไลน์และออฟไลน์ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในทุกด้าน การเชื่อมต่อแบบเสมือนจริงจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นโอกาสของ Metaverse ที่กำลังขยายพื้นที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งความจริง ทั้งด้านธุรกิจ การค้า การศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย (ที่มา : BOT พระสยาม Magazine, ธนาคารแห่งประเทศไทย)

meta1

หมายความว่าในโลก Metaverse จะมีการลงทุน การดำเนินธุรกิจ การบริการต่าง ๆ ทำให้มีการสร้างมูลค่าและเกิดระบบเศรษฐกิจในโลกเสมือนจริง โดยสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน


Bloomberg Intelligence ประมาณการว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะเติบโตประมาณ 7.83 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13.1% ต่อปี จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนที่จะเข้ามาสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น


1.กองทุนรวมทั่วไป และกองทุนรวม ETFs

ทางเลือกการลงทุนใน Metaverse ที่ง่ายที่สุดในปัจจุบัน คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ Metaverse หรือกองทุนรวม ETF ที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ Metaverse ซึ่งการลงทุนที่มีความหลากหลายจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้


2.หุ้น Metaverse

นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นโดยตรงของบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจในการสร้างโลกเสมือนจริง เช่น META (Facebook), Microsoft รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล จากความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล ธนาคาร สื่อสาร ไอที ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


3.สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าด้วยการทํางานผ่านบล็อกเชน หรือ NFT (Non-Fungible Token) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชนคอยกํากับความเป็นเจ้าของและป้องกันการขโมย โดย NFT สามารถซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัลได้ ดังนั้น สกุลเงินดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจ Metaverse สามารถเติบโตได้ ขณะที่บล็อกเชนจะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง Metaverse และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ให้สามารถทํางานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น หมายความว่า Metaverse คือ โลกที่นักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลได้

เรื่องควรรู้ก่อนลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลจากดัชนี The Ball Metaverse Index เป็นดัชนีคำนวณจากราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี โดยทำการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น 49 ประเทศทั่วโลก ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี หรือความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึง Metaverse รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse โดยจะปรับมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และแบ่งธุรกิจออกเป็น 7 หมวดจากนั้นก็จัดน้ำหนักตามสัดส่วนรายได้และกำไรเป็น 3 ระดับ ได้แก่


Pure-Play Companies

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักที่มีแนวโน้มการเติบโตที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ Metaverse

Core Companies

บริษัทที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse รวมถึงมีธุรกิจอื่น ๆ ขับเคลื่อนบริษัท

Non-Core Companies

บริษัทที่มีการเชื่อมโยงกับ Metaverse แต่รายได้ส่วนใหญ่ของทางบริษัท มาจากธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Metaverse (ที่มา : The Ball Metaverse Index)


ปัจจุบันโลก Metaverse ไม่เพียงเป็นกระแสมาแรงเท่านั้น แต่เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมกกะเทรนด์ของโลก ดังนั้น ในแง่นักลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต