วางเงินให้ถูกที่ 10 ปี มีเงินล้าน

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคุณพ่อ คุณแม่ เล่าถึงอดีตว่าเวลานำเงินไปฝากออมทรัพย์แล้วได้ดอกเบี้ยปีละ 10% ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ มีเงินฝาก 1 แสนบาท จะได้ดอกเบี้ยประมาณ 10,000บาทต่อปี สมมติว่าถ้าฝากเงิน 5 แสนบาท จะได้ดอกเบี้ยในแต่ละปีถึง 50,000 บาท ซึ่งตัวเลขนี้สามารถนำมาใช้จ่ายได้หลายเดือน


สำหรับยุคปัจจุบันไม่ว่าจะนำเงินไปเก็บออมหรือลงทุน นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในระดับต่ำแล้ว ยังต้องพยายามไม่ให้ขาดทุนด้วย แต่ทุกคนก็ต้องเลือกประเภทการลงทุนเพื่อให้เงินออกดอกออกผล


ปัจจุบันผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือจากการลงทุนไม่ได้มั่นคงและอยู่ในระดับสูงเหมือนอดีต ที่สำคัญสถานการณ์มีความผันผวนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ถ้าเลือกประเภทการลงทุนให้เหมาะสมก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าประทับใจได้


โดยเงื่อนไขที่ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี คือ การลงทุนในระยะยาวและใช้วิธีแบบสม่ำเสมอในแต่ละงวด งวดละเท่า ๆ กัน (Dollar Cost Average : DCA) และเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเข้ากับสไตล์การลงทุนของตัวเอง

ตัวอย่าง มีเงินเริ่มต้นลงทุน 1 แสนบาท จากนั้นก็ใส่เงินลงทุน 5,000 บาทต่อเดือน

ผลตอบแทนเฉลี่ย

(ต่อปี)

ลงทุนผ่านไป 10 ปี

มีเงินทั้งสิ้น (บาท)

ลงทุนผ่านไป 20 ปี

มีเงินทั้งสิ้น (บาท)

ลงทุนผ่านไป 30 ปี

มีเงินทั้งสิ้น (บาท)

1%

741,262

1,449,936

2,233,110

2%

785,718

1,623,117

2,645,748

3%

833,642

1,823,585

3,159,369

4%

885,332

2,056,131

3,801,597

5%

941,112

2,326,432

4,608,068

6%

1,001,336

2,641,225

5,624,833

7%

1,066,390

3,008,507

6,911,505

8%

1,136,694

3,437,782

8,545,370

9%

1,212,707

3,940,350

10,626,775

10%

1,294,929

4,529,652

13,286,180

หมายเหตุ : วิธีการคำนวณจะใช้เครื่องคำนวณ EZ Financial Calculators ในฟังก์ชั่น TVM calculator เพื่อคำนวณมูลค่าเงินลงทุนในอนาคต ด้วยการใส่เงินลงทุนปัจจุบันและใส่เงินลงทุนที่กำหนดเอาไว้ คือ รายเดือน จากนั้นใส่อัตราผลตอบแทนที่ต้องการและระยะเวลาที่ต้องการลงทุน ก็จะได้ผลลัพธ์มูลค่าเงินลงทุนในอนาคต)

จากตัวอย่าง ปัจจัยที่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้น คือ การวางแผนการเงิน เริ่มต้นจากการมีวินัยด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในระยะยาว และหากสามารถวางเงินในสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนสูงเท่าไหร่ โอกาสที่จะไปถึงเงินล้านก็ยิ่งเร็วเท่านั้น


โดยก่อนเลือกประเภทการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากความเสี่ยงมักมาพร้อมกับผลตอบแทน โดยความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำตามไปด้วย แต่จะมีความปลอดภัยสูง คือ เงินต้นมีโอกาสสูญหายน้อย ตรงกันข้ามหากความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วย แต่ก็มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นเดียวกัน


จากนั้นก็ศึกษาข้อมูลประเภทการลงทุนที่ต้องการลงทุน เช่น สินทรัพย์ลงทุนอะไร มีเงื่อนไขการลงทุนอย่างไร ผลตอบแทนย้อนหลัง ใครเป็นผู้ดูแลเงินลงทุน รวมถึงพิจารณาการจัดพอร์ตลงทุนและการไปลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น


นอกจากนี้ เมื่อลงทุนไปแล้วควรอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอว่าพอร์ตลงทุนยังคงสร้างผลตอบแทนได้ตามที่วางเอาไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้ก็ต้องปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ที่วางแผนลงทุนในระยะยาว ให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่ตั้งใจลงทุนไว้ในตอนแรก ที่สำคัญไม่ควรถอนเงินลงทุนออก หรือซื้อขายบ่อย แต่ต้องมีวินัยซึ่งจะช่วยสร้างเงินออมก้อนโตที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต