กลยุทธ์ ‘วางเกมรับ’ ตลาดผันผวน ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.

ในช่วงที่โลกการลงทุนเต็มไปด้วยความผันผวน การกระจายความเสี่ยง ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Asset Allocation) เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนโดยรวมเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญ


สำหรับการทำ Asset Allocation นั้น นอกจากการแบ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้ง ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์เทางเลือก เช่น สินค้าโภคภัณฑ์แล้ว การกระจายความเสี่ยงจากการที่เงินลงทุนกระจุกตัวอยู่แต่ในประเทศ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะหากลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่สินทรัพย์นั้นกระจุกตัวอยู่ในประเทศเดียว หากมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเฉพาะประเทศนั้น พอร์ตการลงทุนก็จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆ เพราะไม่มีการลงทุนในประเทศอื่นๆ เลย


ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำว่า หากผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ก็ควรกระจายเงินลงทุนของตัวเองไปลงทุนในต่างประเทศบ้าง โดยนอกเหนือจากการไปลงทุนในต่างประเทศ โดยใช้เงินบาท (THB) ลงทุนผ่านกองทุนรวมในไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศแล้ว ผู้ลงทุนก็สามารถเลือกใช้เงินดอลลาร์ สรอ. (USD) ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลก ลงทุนในต่างประเทศได้ โดยวิธีนี้จะทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกลงทุนที่หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินมากขึ้น

2075188639

สำหรับสินทรัพย์ลงทุนที่น่าสนใจ ที่จะช่วยวางเกมรับมือตลาดผันผวนในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 นี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้คุณภาพสูง (Rating AA ขึ้นไป) ซึ่งอยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ หากที่ผ่านมาผู้ลงทุนมีการลงทุนหุ้นในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับพอร์ตลงทุนโดยรวม และสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ การลงทุนใหม่ในตราสารหนี้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนโดยรวมลงมาได้ ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ สูงกว่าไทย และน่าจะยังอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ไปอีกระยะ ดังนั้นการไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งหุ้นกู้คุณภาพสูง ในต่างประเทศ ก็น่าจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ


อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนยังกังวลเรื่องกำไรและขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงิน เรามองว่า ผู้ลงทุนสามารถตัดความกังวลใจเรื่องนี้ออกไปได้ ด้วยการลงทุนด้วยเงินดอลลาร์ สรอ. อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินลงทุนกลับมาใช้ในเร็ววันนี้อยู่แล้ว หรือ ต้องการนำเงินดอลลาร์ สรอ. ไปใช้เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในอนาคต เช่น ส่งบุตรหลานเรียนต่อต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น โดยเมื่อขายทำกำไรจากการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. แล้ว อาจจะพักเงินต่อในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ในต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ ในช่วงอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศอยู่ในระดับสูง


อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ขอฝากผู้ลงทุนไว้ว่า สิ่งสำคัญก็คือ ต้องรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ และการไปลงทุนในต่างประเทศ ก็ยังมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้ ไม่ต่างจากในไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีโอกาสขาดทุน หรือได้เงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งก็ยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศกลับทิศทางเป็นขาลงอยู่ ดังนั้นแล้ว อย่าลืมประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และจัดพอร์ตลงทุน แบ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยคำนึงถึงความสามารถยอมรับความเสี่ยงของตัวเองด้วย

คำเตือน


· การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


· กองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


· สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777


จัดทำโดย SCB CIO ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2566