ซื้อกองทุนได้ทันใจ แถมง่ายมาก ด้วยแอป SCB EASY

สำหรับคนที่อยากจะออมเงินและสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยเพื่อบรรเทาผลจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทุกปี การลงทุนในสินทรัพย์ ตลาดตราสารต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้เอกชน พันธบัตรรัฐบาล  ตลาดเงิน ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการให้เงินทำงานสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละชนิดก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงแตกต่างกัน สำหรับผู้ที่เพิ่งศึกษาเรื่องการลงทุน หรือมีประสบการณ์เรื่องการลงทุนไม่มากนัก การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกลำดับต้นๆ ที่สร้างผลตอบแทนให้คุณในระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้

mutual-fund

กองทุนรวมคืออะไร ลงทุนอย่างไร

กองทุนรวมเป็นการระดมเงินจากผู้สนใจลงทุนมารวมกัน และบริษัทจัดการกองทุนฯ จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญบริหารจัดการให้ ที่สำคัญคือใช้เงินเพียงหลักพันก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ โดยมีกองทุนให้เลือกมากมายหลายประเภทเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมแบบผสม กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่สำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่จะได้จากกองทุนรวม ได้แก่ เงินปันผล (เฉพาะกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเท่านั้น) และ กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) ที่เป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นจากผลต่างของราคาขายหน่วยลงทุนที่สูงกว่าราคาทุนตอนซื้อ โดยก่อนลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลกองทุนที่เราสนใจจากหนังสือชี้ชวน (Fund Fact Sheet) ให้ดีก่อนทุกครั้ง (อ่านเพิ่มเติม คลิก -ที่นี่-)


เริ่มต้นลงทุนกับ SCB EASY

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีออมทรัพย์กับ SCB อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่านทาง SCB EASY App โดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร โดยเปิดบัญชีออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ตรงเมนู "การลงทุน" ในหน้าแรกแล้วเลือกเปิดบัญชีกองทุนรวม ซึ่งสามารถเปิดบัญชีไว้ก่อนยังไม่ต้องซื้อกองทุนทันทีก็ได้ ไว้ค่อยซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเมื่อมีจังหวะเหมาะที่จะลงทุน  

เมื่อเราจะซื้อหน่วยลงทุนให้เข้าไปที่หน้ารวมบัญชี/ใส่ PIN 6 หลัก แล้วไปที่ “การลงทุนของฉัน”  ซึ่งในครั้งแรกจะต้องทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน จากนั้นให้เลือกคำสั่ง “ซื้อ” ระบบก็จะให้เราเลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ จากเมนูกองทุนอื่นๆ กองทุน IPO หรือค้นหาชื่อย่อในภาษาอังกฤษ จากนั้นก็เลือกบัญชีที่ใช้ชำระเงินซื้อกองทุน ใส่จำนวนเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง และกดยืนยันทำรายการ ก็เสร็จเรียบร้อย โดยสลิปยืนยันผลการทำรายการซื้อจะเซฟลงเครื่องมือถืออัตโนมัติ

 

กรณีที่เราจะขายคืนกองทุนก็เข้าหน้ารวมบัญชี/ใส่ PIN 6 หลัก แล้วไปที่ “การลงทุนของฉัน”  แล้วก็เลือกคำสั่ง “ขาย” จากนั้นก็เลือกกองทุนที่ต้องการขาย แล้วใส่จำนวนที่ต้องการขายโดยสามารถเลือกขายได้ทั้งเป็นจำนวนเงิน/จำนวนหน่วย หรือขายทั้งหมด เมื่อใส่ตัวเลขแล้วก็ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน สลิปยืนยันผลการทำรายการขายจะเซฟลงเครื่องมือถืออัตโนมัติเช่นกัน จากนั้นเงินจากการขายกองทุนจะเข้าบัญชีออมทรัพย์ตามกำหนดเวลาที่กองทุนระบุไว้


ปัจจุบัน เทคโนโลยีช่วยให้การลงทุนทำได้สะดวกง่ายดาย และเราก็สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องการลงทุนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ Facebook Page สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ดังนั้น มาเริ่มต้นออมเงินด้วยการลงทุนสร้างผลตอบแทนกับกองทุนรวมผ่านแอป SCB EASY กันดีกว่า สะดวกสุดๆ อ่านเพิ่มเติม คลิก -ที่นี่ -


ข้อมูล :

https://www.scbam.com/smartstart/get-to-know?section=know

https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content01.pdf