โอกาสของประเทศและคนไทย หากได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก “เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย”

งานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ หรือ Specialised Expo เป็นงานมหกรรมระดับโลก ภายใต้ลิขสิทธิ์ขององค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE หากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ จะเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการจัดงานในทุกมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

vachira-phuket

ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ ภายใต้ชื่อ “เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย” ด้วยแนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity”  หรือชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  โดยกำหนดจัดงานวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2571 บนพื้นที่ในการจัดงานรวม 141 ไร่ บริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประโยชน์ 4 ด้านหลักที่ประเทศไทยจะได้รับ หากได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ


1. ด้านเศรษฐกิจ
คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในประเทศจากนักเดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติรวมกว่า 4.92 ล้านคนจาก 106 ประเทศ มีเงินสะพัดกว่า 49,000 ล้านบาท และมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มากกว่า 39,000 ล้านบาท


2. ด้านการพัฒนาเมือง
ทั้งของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในกลุ่มอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวมถึงโอกาสการกระจายรายได้ของนักเดินทางต่างชาติในการจับจ่ายใช้สอยไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ


3. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้” โดยจะก้าวสู่การเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ช่วยยกระดับทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


4. ด้านการบริหารและพัฒนาพื้นที่หลังการจัดงาน
พื้นที่ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด จะถูกพัฒนาเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ดำเนินการโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Ecological Park และศูนย์การจัดประชุมนานาชาติซึ่งยังไม่เคยมีในภูมิภาคอันดามันมาก่อน

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผ่านการประเมินความพร้อมจากคณะกรรมการ BIE และอยู่ระหว่างการหาเสียงพร้อมกับประเทศคู่แข่งอีก 4 ประเทศที่เข้ารอบมาด้วยกันคือ อาร์เจนตินา, เซอร์เบีย, สเปน และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIE 171 ประเทศ จะคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานและจะประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ และหากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้


เราคนไทย สามารถกดร่วมโหวตสนับสนุนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ได้ทาง https://support.expo2028thailand.com ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2566


#SpecialisedExpo #PhuketExpo2028 #Expo2028